คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. season
  รองเท้าน้ำแข็ง
  ละอองเกสรดอกไม้
  การสั่งสอน, การแนะนำ
  ฤดูกาล
2. Yield
  อากาศ
  ให้ผล,ผลิต,ให้
  ที่สอง
  เครื่องบินที่ลากเครื่องร่อน
3. quiet
  พื้น
  วิหาร,โบสถ์,อาราม
  ความสนุกสนาน
  ความเงียบ, ความสงบ
4. afterwards
  ภายหลัง
  (ทำให้)อบอุ่น, อุ่น
  การชักเย่อ
  ที่สอง,ในลำดับสอง
5. suit
  คำร้อง,คำขอร้อง,คดี
  วิศวกร
  พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน
  ไปและพัก
6. punch
  พาย,โยกพาย
  ส่ง
  ความอัปยศอดสู, มลทิน, แผลเป็น
   เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมซึ่งมีแอลกอฮอล์ผสม
7. third
  สั้น, เตี้ย,ต่ำ
  ส่วนที่สาม,ลำดับที่สาม
  ผลองุ่น
  แปรงทาสี
8. racing
  พุทธศาสนิกชน
  การแข่งขันความเร็ว,การแข่งรถ
  วิธีการ,รูปแบบการแสดง
  ความเงียบ, ความสงบ
9. flowerpot
  คนขับขี่รถแท็กซี่
  กระถางดอกไม้
  เป็ดตัวเล็กๆ,ลูกเป็ด
  ส่ง
10. rose
  รถ
  กุหลาบ
  ลุง,คุณอา,คุณน้า
  กีตาร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713