แบบทดสอบออนไลน์

คอมพิวเตอร์

ผู้ออกข้อสอบ siriwan ทดสอบแล้ว 1920 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 4881 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 5116 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 5474 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 5704 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 6189 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 6619 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 13062 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย ชุดความรอบรู้ 60 ข้อ

ผู้ออกข้อสอบ byugiuhi ทดสอบแล้ว 33669 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบ สังคม

ผู้ออกข้อสอบ ครูวีระยุทธ โพธิ์ศรี ทดสอบแล้ว 82 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ผู้ออกข้อสอบ ทดสอบแล้ว 14263 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ผู้ออกข้อสอบ แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ทดสอบแล้ว 12056 ครั้ง
กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 8 หน้า

© 2014 - 2020 Lesson2Plan.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ข้อสอบครูผู้ช่วย
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com