แบบทดสอบออนไลน์

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผู้ออกข้อสอบ Thanatcha ทดสอบแล้ว 9710 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบย่อยอาหาร

ผู้ออกข้อสอบ ธนัชชา ทดสอบแล้ว 44727 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ ครูธนัชชา โพธิกุล ทดสอบแล้ว 7833 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ออกข้อสอบ ครูธนัชชา โพธิกุล ทดสอบแล้ว 11618 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ ดร.สิงห์ทอง บัวชุม และ จันทณี บัวชุม ทดสอบแล้ว 30485 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ บ. เมตตา ทดสอบแล้ว 9660 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ออกข้อสอบ ม. สุรเดช ทดสอบแล้ว 10319 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

ผู้ออกข้อสอบ พ. ธนัชชา ทดสอบแล้ว 26583 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้ออกข้อสอบ พ. ธนัชชา ทดสอบแล้ว 26597 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

ผู้ออกข้อสอบ พ. ธนัชชา ทดสอบแล้ว 9357 ครั้ง
กำลังเเสดงหน้า 6 ทั้งหมด 7 หน้า

© 2014 - 2020 Lesson2Plan.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ข้อสอบครูผู้ช่วย
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com