แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ
1. 1 5 9 13 17 21 25 ...............
  27
  29
  31
  33
2. 7 14 11 22 16 30 ...............
  22
  16
  11
  3
3. 16 21 18 23 20 25 ...............
  5
  8
  12
  16
4. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
  16
  17
  18
  19
5. 1 3 5 7 9 11 13 ...............
  14
  15
  16
  17
6. 36 9 27 9 18 9 ...............
  9
  6
  4
  1
7. 2 5 7 3 6 9 4 7 11 5 8 ...............
  13
  14
  15
  16
8. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
  5
  6
  7
  8
9. 2 8 4 6 8 4 ...............
  5
  8
  12
  16
10. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
  23
  20
  17
  15
11. 3 6 18 4 7 ...............
  5
  12
  27
  28
12. 25 21 17 13 9 5 ...............
  1
  2
  3
  4
13. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
  11
  12
  13
  14
14. 1 3 6 10 15 21 ...............
  25
  26
  27
  28
15. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
  41
  45
  49
  52
16. 3 10 17 24 31 38 45 ...............
  47
  49
  52
  57
17. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
  8
  9
  7
  6
18. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
19. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
20. 24 8 35 15 46 23 ...............
  48
  51
  53
  57
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ