แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คมนาคม อ่านว่า คม-มะ-นา-คม
  ครหา อ่านว่า คอ-ระ-หา
  คณนา อ่านว่า คัน-นะ-นา
  กุศลกรรม อ่านว่า กุ-สน-กำ
2. คำว่าคมนาคมมีกี่พยางค์
  2 พยางค์
  3พยางค์
  4 พยางค์
  5 พยางค์
3. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  อกุศลกรรม อ่านว่า อะ-กุ-ศล-ละ-กำ
  อนุสติ อ่านว่า อะ-นุ-สะ-ติ
  อวิชชา อ่านว่า อะ-วิด- ชา
  อาชญา อ่านว่า อาด-ยา
4. ข้อใดมีเนื้อความขัดแย้งกัน
  เธอไม่ไปเที่ยวหัวหินหรือ
  กว่าถั่วจะสุกงาก้ไหม้
  เพราะเขาขยันเขาถึงสอบได้คะแนนดี
  พอครูเข้ามานักเรียนก็แสดงความเคารพ
5. 17 12 9 11 15 9 5 8 ........
  13
  14
  16
  17
6. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  มะม่วง
  ตะวัน
  ฉะนั้น
  สะดือ
7. สละที่มีเสียงสั้นคือข้อใด
  อำ
  ฤา
  ใอ
  เอา
8. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  อำมาตย์
  อัมฤต
  อัมรินทร์
  กำมลาสน์
9. หากจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายว่าอย่างไร
  เรียน-ขอแสดงความนับถือ
  เรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
10. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ละคร
  ลโมบ
  ละวาด
  ละแวก
11. ศิลปาชีพมาจากคำสนธิว่าอะไร
  ศิละ+ปาชีพ
  ศิลปา+ อาชีพ
  ศิลปะ+อาชีพ
  ศิลา+อาชีพ
12. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
13. ข้อใดคือลักษณะของพยัชนะไทย
  41 รูป 20 เสียง
  42 รูป 32 เสียง
  40 รูป 32 เสียง
  44 รูป 20 เสียง
14. คำใดต่อไปนี้ควรใช้ไม้ทัณฑฆาต
  จักรพรรดิ
  พยาธิ
  เกียรติศักดิ
  สมโพธิ
15. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา
  ภารธุรา อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ
  มรณา อ่านว่า มอ-ระนา
  มารษา อ่านว่า มาน-ระ-สา
16. กำลังสำคัญอันดับแรกของคนคือกำลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรกับใคร เพื่อสิ่งใด ถ้าหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผู้ร่วมงานในเป้าหมายของงานที่ทำแล้ว จะไม่มีความหวังและความขวนขวายก้จะทำให้ปฏิบัติงานสำเร็จได้โดยยาก
ถ้าขาดสิ่งใดงานจะสำเร็จยาก
  ความศรัทธา
  ความศรัทธา
  เป้าหมาย
  ความขวนขวาย
17. 12 17 16 23 20 30 24 ........
  26
  29
  34
  38
18. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  คำนวณ
  รณรงค์
  สังหรณ์
  ประะณี
19. ขันโตกหมายถึงข้อใด
  ภาชนะใส่อาหาร
  ภาชนะที่วางใส่อาหาร
  งานเลี้ยงอาหาร
  อาหารชนิดหนึ่ง
20. คำว่าปลาสลิดหมายถึงข้อใด
  ปลาใบไม้
  ปลาหาง
  ปลาซ่อน
  ปลายาว
21. เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้
  กล่าว
  สั่ง
  ลั่น
  หลุด
22. 100 99 95 86 70 .....
  35
  42
  45
  46
23. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม
  ให้ศีล
  รับศีล
  ฟังเทศน์
  สนทนาธรรม
24. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  มะขาม
  ตะขาบ
  สะใภ้
  ชเอม
25. จับปลาสองมือ มีความหมายตรงกับข้อใด
  กลับกลอก เข้าด้วยกันทั้งสองฝ่าย
  ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
  เข้ากับผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน
  ทำสองฝักสองฝ่าย ไม่แน่นอน
26. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  อุปราช อ่านว่า อุ-ปะ-หราด
  อุปสมบท อ่านว่า อุบ-ปะ-สม-บท
  เอกบุรุษ อ่านว่า เอก-กะ-บุ-รุด
  เอกภาคี อ่านว่า เอก-พา-คี
27. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ
2. ติดตรึงใจอยู่เป็นนิจ
3. ทำให้ผู้ได้เห็น ได้สัมผัส
4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน
  2 3 4 1
  1 3 2 4
  3 2 1 4
  1 3 4 2
28. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-วิ-เสด
  จิตวิสัย อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-ไส
  ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง
  โชคลาภ อ่านว่า โชก-คะ-ลาบ
29. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
30. ข้อใดใช้ บรร ไม่ถูกต้อง
  บรรทึก
  บรรทุก
  บรรเลง
  บรรยาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ