แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1. elastic
  ความหมาย
  ซึ่งยืดหยุ่น, ยืดหดได้
  ข้อศอก
  นี้
2. count
  กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม
  ชายแดน
  นับ
  แล่นเรือ
3. pick
  กล้วย
  นักวิทยาศาสตร์
  รวบรวม
  เลือก
4. total
  ความสอดคล้อง
  ทั้งหมด
  เครื่องบิน
  เผ่า
5. until
  จนกระทั่ง
  วิ่ง
  ปกครอง
  จะ
6. pocket
  กระเป๋าเสื้อ
  ลุง
  นม
  กราม
7. feel
  กลางแจ้ง
  เตะ
  รู้สึก
  เลือก
8. never
  เครือข่าย
  ดัง
  ไม่เคย
  สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน
9. cloth
  ข้างต้น
  ทราบ
  ผ้า
  ไวยากรณ์
10. threaten
  คุกคาม
  ลิง
  ไนลอน
  คูน้ำ
11. beauty
  ความงาม
  แหลม
  ประจำวัน
  ความซื่อสัตย์
12. average
  เครื่องสูบน้ำ
  โดยเฉลี่ย
  ความกล้าหาญ
  แบคทีเรีย
13. plane
  เครื่องบิน
  เล็ดลอด
  บ่อย
  เคารพ
14. anger
  ความโกรธ
  เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น
  ปกติ
  ความเงียบ
15. ankle
  ข้อเท้า
  หนา
  นี้
  ข้อสังเกต
16. stretch
  จมน้ำตาย
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  ยืด
  สวย
17. gradual
  ค่อยๆ
  โอกาส
  นิ้ว
  คำ
18. bicycle
  จัดการ
  ตกแต่ง,จัดหาให้
  รถจักรยาน
  สะอาด
19. current
  เกี่ยวกับสังคม
  ตาม
  ปัจจุบัน
  ลิ้น
20. manager
  ข่าว
  ท่องเที่ยว
  ผู้จัดการ
  โศกสลด
21. restaurant
  กระวนกระวาย,กังวล
  ต่ำ
  ร้านอาหาร
  ลิ้น
22. encourage
  ความชำนาญ,ทักษะ
  ที่สอง
  รอบ
  ให้กำลังใจ, กระตุ้น
23. spacecraft
  เงิน
  เด็ก
  ยานอวกาศ
  สม่ำเสมอ
24. look
  ความสัมพันธ์
  ชั่วโมง
  มอง
  ลูกระเบิด
25. many
  ความโหดร้าย
  ชำนาญ,ดูถูก
  มากมาย
  เลือดออก
26. bath
  ความรู้สึก
  ทุก ๆ
  ร่าเริง
  อ่างอาบน้ำ
27. practical
  คุกคาม
  ที่ใช้ได้จริง,ในทางปฏิบัติ
  จาก
  พื้นดิน
28. suitable
  ความกว้าง
  ปก
  รวบรวม
  เหมาะสม
29. ancient
  การระเบิด
  ได้ยิน
  โบราณ
  สะอาด
30. shake
  การไล่ล่า
  ปกครอง
  ยิ่งใหญ่
  สั่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ