รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี
1. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
  17
  18
  19
  20
2. หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
  เซ ยอง ซอก
  เชง ยอง ซอก
  ชิม ยอง ซอก
  เช ซอก ยอง
3. ดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียคือดอกอะไร
  ดอกลำดวน
  ดอกชบา
  ดอกประดู่
  ดอกลั่นทม
4. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละเท่าใด
  1
  2
  3
  4
5. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 คศ 2016 ที่ประเทศใด
  สเปน
  ญี่ปุ่น
  บราซิล
  อิตาลี
6. คสช.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ตามข้อใด
  2.575 ล้านบาท
  2.575 ล้านล้านบาท
  2.757 ล้านล้านบาท
  2.577 ล้านล้านบาท
7. ปีงบประมาณ 2558 มีความหมายตามข้อใด
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
  1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
8. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนประเทศใด
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
  เวียดนาม
9. ประธานคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
  นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายอำนาจ สุนทรธรรม
  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์
10. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
  32
  34
  36
  38
11. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
  10 - 12
  12 - 10
  12 - 15
  12 - 50
12. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  58
  59
  60
  61
13. นโยบายเร่งด่วนของ รมว ศธ ณรงค์ พิพัฒนาศัย กำหนดดำเนินภายในกี่เดือนข้อใดถูกต้อง
  1 เดือน
  2 เดือน
  3 เดือน
  4 เดือน
14. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
  กลาโหม
  มหาดไทย
  ศึกษาธิการ
  วิทยาศาสตร์ฯ
15. จอร์โจนาโปลีตาโน ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อ 14 มกราคม 2558 ในประเทศใด
  อิตาลี
  สเปน
  มอร็อคโค
  เนเธอแลนด์
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ PISA
  Programme for International Student Assessment
  เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
  ประเมิน (Reading Literacy) (Mathematical Literacy) (Scientific Literacy)
17. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
18. จังใดที่ไม่ใช่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของ คลช
  ตราด
  ตาก
  สระแก้ว
  ชลบุรี
19. จากการประเมินของ wef เมื่อปี 2556 ด้านประถมศึกษาไทยอยู่ลำดับที่เท่าไรของอาเซียน
  3
  5
  7
  9
20. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ ข้อใดถูกต้อง
  ลำดับ 37 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 36 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
  ลำดับ 38 จากทั้งหมด 148 ประเทศ
  ลำดับ 39 จากทั้งหมด 158 ประเทศ
21. ธรรมนูญปกครองประเทศ ฉบับชั่วคราว 2557 โดย คสช.มีสูงสุดกี่มาตรา
  47
  48
  50
  51
22. ใครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลว 26 พ.ย. 2557
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายตวง อันทะไชย
  นางสิริกร มณีรินทร์
  นายกมล รอดคล้าย
23. แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิลคือชาติใด
  บราซิล
  เยอรมัน
  ฮอลแลนด์
  อาร์เจนติน่า
24. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
25. ฟุตบอลโลก 2018 จัดที่ใด
  สเปน
  อังกฤษ
  รัสเซีย
  การ์ต้า
26. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
27. นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกคนที่เท่าไรของประเทศไทย
  26
  27
  28
  29
28. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 โดยนายกรัฐมนตรีตู่
  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  วิกฤต โอกาส และความท้าทาย
  มั่งคัง มั่นคง ยั่งยืน
29. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
  สมดุล
  ขาดดุล
  เกินดุล
  สมดุล แบบ PBB
30. ประธาน สนช ชื่ออย่างไร
  นายตวง อันทะไชย
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายพรเพชร วิชิตชลชัย
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญชัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ