แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
1. อวัยวะในข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มอวัยวะที่มีหน้าที่รับสัมผัส
  ตา
  หู
  จมูก
  หัวใจ
2. คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคในข้อใด
  โลหิตจาง
  เหน็บชา
  คอหอยพอก
  ตาบอดกลางคืน
3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตไข่ไก่
  ไข่ไก่มีรูปเป็นวงรี
  เปลือกไข่ไก่มีสีน้ำตาล
  เปลือกไข่ไก่เป็นสารพวกแคลเซียม
  ผิวเปลือกไข่ไก่มีลักษณะลื่นและขรุขระ
4. การปลูกพืชตระกูลถั่วจะช่วยเพิ่มธาตุใดให้ดินมากที่สุด
  ไนโตรเจน
  ไฮโดรเจน
  ออกซิเจน
  คาร์บอนไดออกไซด์
5. ครกหินนิยมทำมาจากหินชนิดใด
  หินไนส์
  หินทราย
  หินชนวน
  หินพัมมิส
6. ข้อใดเป็นลักษณะของการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  พยาธิกับคน
  เสือกับกวาง
  เห็ดกับขอนไม้
  แมลงกับดอกไม้
7. สายตาสั้นเกิดจากสาเหตุในข้อใด
  แก้วตามีขนาดเล็กเกินไป
  แก้วตามีขนาดใหญ่เกินไป
  กระบอกตาสั้นเกินไป
  กระบอกตายาวเกินไป
8. ดาวเทียมดวงแรกของโลกชื่อว่าอะไร
  สปุตนิก 1
  อพอลโล 1
  มาริเนอร์ 1
  วอยเอเจอร์ 1
9. การจัดกลุ่มกับเกณฑ์ที่ใช้ในข้อใดไม่สอดคล้องกัน
  ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ไดนาโม เกณฑ์ ให้พลังงานไฟฟ้า
  กาต้มน้ำไฟฟ้า เตารีด หม้อหุงข้าว เกณฑ์ให้ความร้อน
  พัดลม วิทยุเทป เครื่องซักผ้า เกณฑ์ ให้พลังงานกล
  หลอดไฟ เทียนไข ตะเกียง เกณฑ์ ให้แสงสว่าง
10. ถ้าชาวประมงต้องการออกหาปลาโดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาติควรออกหาปลาในเวลาใด
  ตอนเช้ามืด
  ตอนสาย
  ตอนบ่าย
  ตอนหัวค่ำ
11. เครื่องไฟฟ้าชนิดใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
  เตารีด โทรทัศน์
  พัดลม หม้อหุงข้าว
  เครื่องซักผ้า เตารีด
  พัดลม เครื่องซักผ้า
12. ถ้าต้องการวัดความกว้างของห้องเรียน ควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
  ไม้เมตร
  ไม้ฉาก
  ไม้บรรทัด
  ไม้โปรแทรกเตอร์
13. ทำไมนกที่เกาะตามสายไฟจึงไม่ถูกไฟดูดตาย
  เพราะมีฉนวนหุ้มสายไฟ
  เพราะไม่มีกระแสไฟฟ้า
  เพราะนกมีขนปกคลุมตัว
  เพราะตีนนกเป็นฉนวนไฟฟ้า
14. มานีแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กบ คางคก ตุ่นปากเป็ด จิ้งจก
กลุ่มที่ 2 ปลาหางนกยูง สุนัข แมว หมู
เกณฑ์ที่มานีใช้ในการจำแนกสัตว์ดังกล่าวคือข้อใด
  แหล่งที่อยู่อาศัย
  การออกลูก
  การสืบพันธุ์
  อาหารที่กิน
15. จุลชีวันชนิดใดที่ใช้ในการทำนมเปรี้ยว
  รา
  ยีสต์
  ไวรัส
  แบคทีเรีย
16. ชาวเรือได้รับประโยชน์จากดาวเทียมในข้อใดมากที่สุด
  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
  ดาวเทียมเพื่อการศึกษา
  ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
17. กระบอกตวงใบหนึ่งบรรจุน้ำอยู่ 45 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อหย่อนก้อนหินลงไปปรากฎว่าน้ำสูงขึ้น จนถึงขีด 87 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก้อนหินก้อนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  42
  45
  87
  132
18. ถ้าร่างกายขาดสารอาหารประเภทไขมันแล้วร่างกายจะมีโอกาสขาดสารอาหารในข้อใดอีก
  วิตามินเอ วิตามินบี
  วิตามินบี วิตามินซี
  วิตามินเอ วิตามินอี
  วิตามินซี วิตามินอี
19. ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ของการกำจัดแมลงโดยวิธีทางธรรมชาติไม่ถูกต้อง
  ยี่โถ แมลงสาย
  น้อยหน่า เหา
  ยาสูบ ยุง
  สะเดา เพลี้ย
20. สารเคมีชนิดใดที่มีสมบัติในการกำจัดความกระด้างของน้ำได้
  ฟอสเฟต
  ซัลโนเฟต
  แฟดติอะมีด
  แคลเซียมไฮดรอกไซด์
21. ยาปราบศัตรูพืชจะมีเครื่องหมายใดติดที่ฉลาก
  รูปแก้วที่หงายขึ้น
  รูปกะโหลกไขว้
  รูปเปลวไฟ
  รูปร่ม
22. หลังจากการเล่นกีฬาเหนื่อยๆนักเรียนหาน้ำดื่มไม่ได้แต่มีผลไม้จัดเตรียมไว้ให้ นักเรียนควรเลือกรับประทานผลไม้ใดแทนน้ำ
  กล้วยหอม
  ทุเรียน
  มังคุด
  แตงโม
23. วิชาแบ่งพืชออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ดาวเรือง
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กล้วย ไผ่ พุทธรักษา
เกณฑ์ที่วิชาใช้ในการจำแนกพืชทั้งสองกลุ่มคือข้อใด
  พืชมีดอก กับพืชไร้ดอก
  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว กับพืชใบเลี้ยงคู่
  พืชที่รับประทานได้ กับพืชที่รับประทานไม่ได้
  พืชที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ กับไม่อาศัยเพศ
24. เครื่องมีที่ใช้วัดความกดดันของอากาศเรียกว่าอะไร
  เทอร์มอมิเตอร์
  บารอมิเตอร์
  ไฮโกรมิเตอร์
  แอนนิโมมิเตอร์
25. ข้อใดใช้หน่วยการวัดได้เหมาะสม
  "สนามหญ้ามีพื้นที่ 900,000 ตารางเซนติเมตร"
  "ชั่งน้ำตาลทรายได้หนัก 2,500 มิลลิกรัม"
  บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน 750 เมตร
  "สุดาหนัก 30,000 กรัม"
26. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  มีรากแก้ว
  ลำต้นเป็นข้อ
  เส้นใบเป็นเส้นขนาน
  มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว
27. ข้อใดเรียงลำดับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบการย่อยอาหารได้ถูกต้อง
  ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก
  ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
  ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร
  ปาก ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่
28. ยาบ้าเป็นสารเสพติดประเภทใด
  กดประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
29. หน่วยที่ใช้วัดระดับความเข้มของเสียงคือข้อใด
  โอห์ม
  เฮริตซ์
  เดซิเบล
  แอมแปร์
30. สัตว์ปีกในข้อใดที่บินไม่ได้
  นกกระจอก
  นกเพนกวิน
  เป็ด
  ไก่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ