แบบทดสอบ เรื่อง แนวข้อสอบมัธยมศึกษา เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบ
1. ภาพจากสิ่งใดเป็นภาพจริง
  แว่นขยาย
  กล้องจุลทรรศน์
  กล้องดูดาว
  เครื่องฉายสไลด์
2. วัตถุในข้อใดสามารถให้ได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน
  กระจกเงาราบ
  กระจกนูน
  เลนส์นูน
  เลนส์เว้า
3. ในสารประกอบไนโตรเจนมอนอกไซด์ ประกอบด้วยไนโตรเจนในอัตราส่วน 7:8 โดยมวล ถ้ามีไนโตรเจนและออกซิเจนอย่างละ 10 กรัม ทำปฏิกิริยากันเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ จะมีธาตุใดเหลือและเหลือกี่กรัม
  เหลือไนโตรเจน 1.25 กรัม
  เหลือไนโตรเจน 8.75 กรัม
  เหลือออกซิเจน 1.25 กรัม
  เหลือออกซิเจน 8.75 กรัม
4. ยีสต์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหวานผลไม้ ทำให้มีกลิ่นแอลกอฮอล์ระเหยออกมา แอลกอฮอล์เกินจากกระบวนการข้อใด
  การสังเคราะห์อาหาร
  การย่อยน้ำหวาน
  การเจริญเติบโต
  การหายใจ
5. ถ้าต้องการทำน้ำแข็ง 20 กรัม ให้กลายเป็นไอน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส ให้หมด จะต้องใช้ความร้อนกี่แคลอรี
  "1,600 แคลอรี"
  "3,600 แคลอรี"
  "10,800 แคลอรี"
  "14,400 แคลอรี"
6. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
  อุณหภูมิต่ำสุดของสารทุกชนิดคือ -273 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 เคลวิน
  การระบุหน่วยของอุณหภูมิสัมบูรณ์ ห้ามใช้ องศา นำหน้า เคลวิน
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  "สารละลาย:อากาศ,ทองเหลือง,น้ำอัดลม,ทิงเจอร์ไอโอดีน,น้ำส้มสายชู"
  "สารประกอบ:หินปูน,โซดาไฟ,น้ำตาลทราย,น้ำกลั่น,ด่างทับทิม"
  "ธาตุ:โอโซน,โพแทสเซียม,ปรอท,ไอโอดีน,เพชร"
  "คอลลอยด์:หมอก,ควัน,น้ำนม,เยลลี่,น้ำหวานเข้มข้น"
8. กุ้ง ปู หายใจโดยใช้อวัยวะอะไรเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซ
  ผิวหนัง
  ปอด
  หลอดลมและท่อลม
  เหงือก
9. น้ำย่อยอะไมเลสจากน้ำลายสามารถย่อยข้าวที่กินเข้าไปให้เป็นสารใด
  น้ำตาลมอลโทส
  น้ำตาลซูโครส
  น้ำตาลกลูโคส
  น้ำแป้ง
10. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการใช้ฮอร์โมนพืช
  "การได้ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ เช่น ""สุวรรณ 1"""
  การทำองุ่นไม่มีเมล็ด
  การเร่งน้ำยางด้วยอีเทรล
  การทำให้มะม่วงออกนอกฤดู
11. ถ้าสังเกตได้ว่าระดับปรอทในบารอมิเตอร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ท่านจะคาดการณ์ได้ว่าอย่างไร
  อากาศจะดีขึ้น
  อากาศจะเย็นลง
  จะเกิดพายุในไม่ช้า
  อากาศจะอบอุ่นขึ้น
12. ที่มีรายงานว่า ลูกที่คลอดออกมาจากแม่ที่เป็นโรคเอดส์ จะเป็นโรคเอดส์ด้วย แสดงว่า
  โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางสายเลือด
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางน้ำนม
  โรคเอดส์เกิดจากยีนส์ที่ผิดปกติ
13. สารในข้อใดที่เปลี่ยนสีลิตมัสสีน้ำเงินเปนสีแดงทุกสาร
  มะนาว แอสไพริน น้ำยาล้างห้องน้ำ
  น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก โซเดียมคาร์บอเนต
  สารละลายจุนสี น้ำลาย โซดามินห์
  น้ำแตงหวา ส้มมะขาม ฝรั่งสุก
14. กระป๋องเปล่ามีมวล 500 กรัม เมื่อหย่อนวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ละลายน้ำ มีความหนาแน่น 2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาตร 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะทำให้กระป๋องใบนี้มีมวลกี่กรัม
  "1,300 กรัม"
  "1,000 กรัม"
  900 กรัม
  800 กรัม
15. เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อเอาแช่ลงในน้ำกลั่น เซลล์พวกใดจะแตกง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด
  เซลล์พืช เพราะดูดน้ำได้เร็วกว่า
  เซลล์พืช เพราะเยื่อหุ้มเปราะกว่า
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีคลอโรฟีลล์ทำการสังเคราะห์แสง
16. เทน้ำมวล 10 กิโลกรัม 5 องศาเซลเซียส ลงไปในน้ำมวล 100 กิโลกรัม 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมคือ
  7.3 องศาเซลเซียส
  37 องศาเซลเซียส
  73 องศาเซลเซียส
  75 องศาเซลเซียส
17. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน
  การแข็งตัวของน้ำเกลือ
  การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงในน้ำ
  การติดไฟของเชื้อเพลิง
  การแยกสลายด่างทับทิมโดยการเผา
18. ส่วนที่เราใช้รับประทานของสะตอ คือส่วนใดของพืช
  ผล
  ใบเลี้ยง
  เอนโดสเปิร์ม
  รากอ่อน
19. จากข้อ 33 นักเรียนจะดำเนินการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
  เปลี่ยนโลหะใหม่
  เปลี่ยนสายไฟใหม่
  เปลี่ยนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใหม่
  ทดสอบสารละลายนั้นด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า
20. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
  หัวใจห้องบน
  ปอด
  เส้นเลือดฝอย
  หัวใจห้องล่าง
21. ถ้าอากาศในภาชนะปิดมีความดันเท่ากับความสูงของปรอท 2.28 เมตร จะมีความดันกี่บรรยากาศ
  1 บรรยากาศ
  2 บรรยากาศ
  3 บรรยากาศ
  4 บรรยากาศ
22. green house effect เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดจากการสะสมของก๊าซใดในบรรยากาศเหนือพื้นโลก
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  คาร์บอนไดออกไซด์
  โอโซน
  ไนโตรเจนไดออกไซด์
23. หลอดไฟขนาด 100 W 240 V เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 120 V กระแสที่ไหลผ่านหลอดจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  0.15 A
  0.21 A
  0.32 A
  0.43 A
24. พืชกินแมลง เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ถูกจัดให้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตใด
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้ย่อยสลาย
  เป็นได้ทั้ง 3 กลุ่ม
25. สารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 7 จะมีสมบัติต่างๆดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  เปลี่ยนสีสารละลายเจนเชียนไวโอเลตได้
  ทำปฏิกิริยากับตะกั่วเกิดก๊าซไฮโดรเจน
  มีรสเปรี้ยว และสารละลายนำไฟฟ้าได้
  ทำปฏิกิริยากับหินอ่อนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
26. สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงในดินบ่อยๆ คือ
  การระเหย
  การชะล้าง
  การพัดพา
  การตกตะกอน
27. ชายคนหนี่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกล้องถ่ายรูป 3 เมตร ถ้าระยะห่างของเลนส์จากฟิล์มมีค่าเท่ากับ 0.2 เมตร ขนาดของภาพที่ตกบนฟิล์มจะมีความสูงเท่าใด
  5 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
28. สาเหตุใดที่ทำให้เห็ดราต้องดำรงชีพแบบภาวะย่อยสลาย
  ไม่มีราก
  ไม่มีผนังเซลล์
  ไม่มีคลอโรพลาสต์
  มีน้ำย่อยอินทรียสาร
29. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลังงานความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในเตาไฟฟ้า 8 แอมแปร์ ความต้านทานของขดลวดในเตาไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ
  26.25 โอห์ม
  18.5 โอห์ม
  14.5 โอห์ม
  6.25 โอห์ม
30. โรคสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ นอกจากฉีดวัคซีนป้องกัน เมื่อได้รับเชื้อเหล่านี้ โรคนี้นอกจากติดต่อมายังคนแล้ว ยังติดต่อกับสัตว์ชนิดใด
  "สุนัข,ค้างคาว"
  "โค,กระบือ"
  "แมว,ลิง"
  ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ