แบบทดสอบ เรื่อง แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบ
1. """เขามีเหตุจำเป็น จึงไม่สามารถทำตามที่เพื่อนขอร้องได้"" คำที่พิมพ์ตัวหนาควรใช้คำใดแทนได้"
  ข้องขัด
  ขัดข้อง
  ขัดขวาง
  ขัดขืน
2. ข้อใดใช้บุพบทไม่เหมาะ
  ดูแต่ตามืออย่าต้อง
  จงกินเพื่ออยู่
  เขาเห็นแก่ชื่อเสียง
  ศิษย์ที่ดีย่อมกตัญญูแด่อาจารย์
3. """โจรปล้นบ้านตำรวจ"" กล่าวเป็นอุปมาว่าอย่างไร"
  จุดไต้ตำตอ
  เกลือจิ้มเกลือ
  ล้วงคองูเห่า
  เสือพบสิงห์
4. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ทั้ง 2 คำ
  เริ่มล้า
  น้ำผึ้ง
  คว้าสิ้น
  สื้นชื่อ
5. "คำว่า ""ด้วย"" ในข้อใดเป็นคำบุพบท"
  เด็กบุญเกิดไปกับนายทองดีด้วย
  นายทองดีช่วงเหลือเด็กบุญเกิดด้วยใจจริง
  ท่านพระครูเตือนทางทองดีด้วยความหวังดีที่มีต่อเธอ
  ด้วยเหตุที่เขาเป็นคนดี เขาจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
6. """ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผ่านการเซ็นเซอร์จากเจ้าหน้าที่แล้ว"" คำว่า ""เซ็นเซอร์"" ควรใช้คำใด"
  การตรวจสอบ
  การตรวจตัดตอน
  การตรวจพิจารณา
  การตรวจไตร่ตรอง
7. ข้อใดมีคำประสมห้าส่วนรวมอยู่ด้วย
  การวาดเขียนต้องมีศิลป์
  ป่าแล้งเพราะขาดฝน
  นกร้องกู่ก้องประสาน
  พูดหวานปานน้ำผึ้ง
8. เรื่องสามก๊กตอนที่เป็นบทเรียน แสดงคุณธรรมของนางบิฮูหยินในเรื่องใดเด่นที่สุด
  กตัญญู
  เสียสละ
  ซื่อสัตย์
  กล้าหาญอดทน
9. ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยรูปสระมากที่สุด
  ช่างน่าเกลียดมาก
  ดอกไม้ผลิบาน
  นักปราชญ์ชาวกรุง
  เล่นมากจึงสอบตก
10. """สดับเสียงลิงค่างครางคำรน เหมือนคนกรนโครกครอกทำกรอกตา"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรควบกี่คำ"
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
11. จงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสม เขาชอบพูด...........ไม่ตรงไปตรงมา
  เล่นหัว
  เล่นตัว
  เล่นลิ้น
  เล่นหูเล่นตา
12. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมากที่สุด
  บาดเจ็บโลหิตออกมิมาก
  ถูกไม้เรียวเจียวเหวย
  รุ่งเรืองดั่งดวงแขไข
  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
13. ข้อใดไม่มีลักษณนาม
  นายช้างรับสั่งแล้วก็เอาอ้อยมัดหนึ่งแบกตรงไปป่ากะเลียว
  มะกลอมทูลว่าข้าพเจ้าจะขอพลสองพันกับเรือฉลากบางสี่สิบลำ
  นางนกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง
  ฝูงปักษิณบินมาเป็นหมู่ใหญ่
14. คำกลอนข้อใดมีคำประสมมากที่สุด (นับคำซ้อนและคำซ้ำด้วย)
  ทำคลึงเคล้าเฝ้าวอนด้วยอ่อนหวาน
  บุราณท่านสมมุติมนุษย์นี้
  พวกเด็กเด็กดีใจไปสิหวา
  จะทุกข์ร้อนอ่อนหูเพราะผู้หญิง
15. """ให้หวาดหวั่นครั่นคร้ามฤทัยนัก เปรียบพยัคฆ์เห็นพระยาราชสีห์"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรนำกี่คำ"
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
16. ข้อใดไม่เป็นประโยค
  ปราชญ์ยกย่องผู้มีศิลปะในการดำรงชีวิต
  คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
  ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  เล่นกีฬากลางแจ้งทำให้ร่างกายแข็งแรง
17. ข้อใดเป็นคำขวัญ
  ประหยัดในวันนี้ เป็นเศรษฐีในวันหน้า
  ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
  ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย
18. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
  เอาฟ้าดินต่างบ้านชานเรือน
  จากมิติทิพย์ดาวให้ภพไตร
  ให้ซึ้งซาบกาพย์กลอนโคลงฉันท์
  ชาติหน้าน้ำฟ้าเดือนดาวใด
19. คำใดเป็นคำตายล้วนๆ
  ขโมยงัดบ้านของปราณี
  วิชิตถูกมดกับเจ็บ
  เขานึกถึงประเทศไทย
  ปิดเทอมนี้ฉันกลับบ้าน
20. """เพราะครูไม่......จึงคุมนักเรียนไม่อยู่"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  แข็งแรง
  แข็งข้อ
  เข้มแข็ง
  ขันแข็ง
21. ข้อใดประสมด้วยสระเสียงยาวทุกคำ
  นิยามของคำ
  เสียความตายเคย
  พระผ่านแผ่นไผท
  ฉบับที่นักเรียน
22. เสียงสระในข้อใดมีเสียงสระประสมมากที่สุด
  คณะไหนได้เหรียญรางวัลมากที่สุด
  กบเขียดเป็นสัตว์เลือดเย็น
  ขนุนเนื้อเนียนดีเหลือเกิน
  เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
23. """ฉันรู้สึก.....มากที่นักเรียนมีน้ำใจต่อฉัน"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  ศรัทธา
  ฝังใจ
  ประทับใจ
  ซาบซึ้ง
24. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  งาช้างสามกิ่งได้มาจากช้างป่าสองเชือก
  แหสามปากวางทับอยู่บนซอสามคัน
  อ้อยต้นนี้ตัดด้วยมีดเล่มใหญ่
  ปี่สามเลาใช้บรรเลงเพลงพร้อมระนาด 3 ราง
25. ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
  จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น
  ดูสำคัญคั่นคั้นอย่างงันฉงน
  อย่าลามลวงล้วงดูเล่ห์กล
  ค่อยแคะคนค่นค้นให้ควรกาล
26. ข้อใดเป็นวลี
  ลมพายุพัดแรง
  ท่ามกลางป่าเปลี่ยว
  คนตาบอดได้แว่น
  น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
27. """หล่อนชอบเดิน.........ธรรมชาติยามเย็น"" คำใดควรเติมลงในช่องว่าง"
  ชม
  ชื่นชม
  เชย
  ชมเชย
28. "คำว่า ""แก่"" ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์"
  ดีแก่มักมีรสขม
  อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว
  เขาให้ความสุขแก่คนทุกคน
  คนอ้วนไม่จำเป็นต้องเห็นแก่กินเสมอไป
29. ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุด
  อาจารย์ใหญ่สั่งให้ไปหา
  อาจารย์ใหญ่ขอเชิญไปพบค่ะ
  อาจารย์ใหญ่สั่งให้ไปพบค่ะ
  อาจารย์ใหญ่อยากพบค่ะ
30. เหตุการณ์ตอนใดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิ เสริมสร้างความรักชาติ
  ตอนนางบิฮูหยินกระโจนลงบ่อน้ำตาย
  ตอนเล่าปี่ทำโกรธและทิ้งอาเต๊าลงกับพื้นและด่าว่า
  ตอนโจโฉสั่งไม่ให้ทหารเอาเกาทัณฑ์ยิงจูลิ่ง
  ตอนโจโฉสรรเสริญจูล่งว่า ทหารคนนี้มีอำนาจประดุจเสือ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ