แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง ระบบเลขฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 27 ข้อขึ้นไป
ทำแบบฝึกหัดหลังเรียน
1. 201 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  110010012
  110010102
  101110102
2. 152 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  100110002
3. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานแปด
  145
  146
  147
  148
4. 10011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  46
  56
  66
  76
5. 42 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000102
  10110102
  1010102
  1011102
6. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
7. 264 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000100002
  1011010112
  1000010002
  1010101012
8. 222 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  111001002
  110010102
  101110102
9. 197 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  110001012
  100110002
10. 67 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  101110102
  10010002
  10011112
  10000112
11. 378 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  30
  31
  32
  33
12. 10012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบหก
  5
  7
  9
  11
13. 101 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11001012
  1100012
  1110002
  1110102
14. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
15. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
16. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
17. 110110102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  264
  231
  218
  197
18. 268 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000011002
  1110010002
  1100101002
  1011101002
19. 41216 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110011012
  100000100102
  110010010102
  110100110012
20. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
21. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
22. 1278 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10101102
  11101112
  10110112
  10101112
23. 10010002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  72
  65
  42
  38
24. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
25. 1011011012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  365
  370
  384
  391
26. 10012 + 110112 มีค่าเท่าไร
  1000102
  1001002
  1010002
  1100002
27. 127 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100012
  11111102
  10000002
  11111112
28. 63 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1111112
  1111102
  1101102
  1101012
29. 110112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  23
  25
  27
  29
30. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ