แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. เมื่ออากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดสิ่งใด
  ไอน้ำ
  เมฆ
  ลม
  ฝน
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  เกิดขึ้นได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์
  ใช้ระยะเวลานานกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
  ไม่ต้องมีการผสมของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  ต้องมีการปฏิสนธิ
3. ถ้าต้องการให้ต้นเฟื่องฟ้าต้นเดียวมีดอกหลายสี ควรใช้วิธีขยายพันธุ์วิธีใด
  ตอนกิ่ง
  ติดตา
  โน้มกิ่ง
  ทาบกิ่ง
4. จากข้อความ อยากทราบว่าสุพรพบสัตว์ชนิดใด

  ตั๊กแตน
  แมงมุม
  แมลงวัน
  ด้วง
5. ปุ้มต้องการศึกษาและสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดสัปดาห์เขาควรใช้สิ่งใดช่วยค้นหาตำแหน่งของกลุ่มดาวจึงจะเหมาะสม
  เข็มทิศ
  แผนที่ดาว
  แว่นตาสุริยะ
  กล้องโทรทรรศน์
6. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
7. วิธีใดเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ
  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ตอนกิ่ง
  ทาบกิ่ง
  เพาะเมล็ด
8. ข้อใดเป็นสมบัติของแก๊ส
  มีความหนาแน่นมาก
  มีปริมาตรไม่คงท
  มีรูปร่างไม่แน่นอน
  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
9. ถ้าเราใช้ไม้เคาะขวดแก้วเปล่า แล้วค่อยๆ เติมน้ำลงในขวด แล้วเคาะไปเรื่อยๆ เสียง ที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  เสียงจะค่อยๆ ต่ำลง
  เสียงจะค่อยๆ สูงขึ้น
  เสียงจะค่อยๆ ดังขึ้น
  เสียงจะค่อยๆ เบาลง
10. ผลมะละกอ เจริญมาจากสิ่งใด
  ใบ
  ดอก
  เมล็ด
  รังไข่
11. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
12. ปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน เกี่ยวข้อง กับข้อใด
  โลก – ดวงจันทร
  โลก – ดวงอาทิตย
  ดวงอาทิตย์ – ดวงจันทร์
  ไม่มีคำตอบที่ถูก
13. เมื่อขึ้นไปบนที่สูง จะรู้สึกปวดหูและหูอื้อ เป็นเพราะเหตุใด
  แรงดันอากาศกระทำต่อห
  ไอน้ำในอากาศมีปริมาณมากขึ้น
  ความชื้นของอากาศเพิ่มอย่างรวด เร็ว
  ความดันอากาศเปลี่ยนแปลง จนร่างกายปรับไม่ทัน
14. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
15. แม่บอกให้ ด.ช.ต้น สังเกตว่าฝนตกมากน้อยเพียงใด เพื่อเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมด.ช.ต้น ควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใดตรวจสอบ
  เรนเกจ
  วินด์เวน
  บารอมิเตอร์
  เทอร์มอมิเตอร์
16. การทดลองนำถุงทรายแขวนไว้กับเส้นเอ็น และเส้นด้าย เปรียบเทียบว่าเส้นเอ็น หรือเส้นด้ายรับน้ำหนักถุงทรายได้มาก กว่ากัน อยากทราบว่าเป็นการทดลองเพื่อ หาสมบัติด้านใดของวัสด
  ความแข็ง
  ความยืดหยุ่น
  ความเหนียว
  การนำความร้อน
17. เพราะเหตุใดในการสร้างเขื่อนจึงออกแบบ ให้ฐานเขื่อนมีความหนามากกว่าส่วน สันเขื่อน
  เพราะน้ำในระดับลึกไหลแรงกว่า ระดับตื้น
  เพื่อให้ยึดติดกับพื้นด้านล่างได้โดย ไม่โยกคลอน
  เพราะที่ระดับน้ำลึกความดันของน้ำ จะมีค่ามากกว่าระดับน้ำตื้น
  เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ใน ปริมาณมาก
18. นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเป็น บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์คือใคร
  อาร์คีมีดีส
  เกรเกอร์ เมนเดล
  เซอร์ไอแซค นิวตัน
  โทมัส อัลวา เอดิสัน
19. ลักษณะอากาศในข้อใด ถ้าตากผ้า ผ้าจะแห้ง เร็วที่สุด
  อากาศแห้ง อุณหภูมิต่ำ
  อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง
  อากาศชื้น อุณหภูมิต่ำ
  อากาศชื้น อุณหภูมิสูง
20. ถ้าประเทศไทยเป็นช่วงเวลากลางวันประเทศใดจะเป็นช่วงเวลากลางคืน
  มาเลเซีย
  จีน
  เวียดนาม
  อังกฤษ
21. ข้อใดหมายถึงการปฏิสนธิของพืช
  ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
  ละอองเรณูงอกหลอดเข้าไปตามก้าน เกสรเพศเมีย
  เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย
  รังไข่เจริญเป็นผล และออวุลเจริญ เป็นเมล็ด
22. "ข้อใดไม่จัดเป็น ""หยาดน้ำฟ้า"""
  น้ำฝน
  หิมะ
  ลูกเห็บ
  หมอก
23. กลางวันกลางคืนเกิดจากสาเหตุใด
  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
  แกนของโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา
  โลกหมุนรอบตัวเอง
24. การทดลองสั่นกระดิ่งในขวดสุญญากาศ ผลการทดลองเป็นอย่างไร
  ไม่ได้ยินเสียง
  กระดิ่งไม่มีการสั่น
  ได้ยินเสียงดังชัดเจน
  กระดิ่งสั่นไม่ยอมหยุด
25. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมด
  นําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารสังเคราะห์
  นําเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชมาทําความสะอาดแล้วนําไปฆ่าเชื้อ
  นําขวดวางไว้ในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และความสว่าง
26. อวัยวะสำคัญที่ทำให้เราได้ยินเสียงคืออวัยวะใด
  ใบหู
  ช่องหู
  เยื่อแก้วหู
  สมอง
27. นุ้ยทดลองผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีขาว พันธุ์แท้ และดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์แท้ ในรุ่นหลานพบว่า อัตราส่วนของดอก กุหลาบสีขาวต่อดอกกุหลาบสีแดงเท่ากับ 1:3 จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีขาว
  ลักษณะด้อย คือ ดอกสีแดง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีแดง
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
28. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองนักเรียนคิดว่า ดินน้ำมันจากแท่งใดจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก
  แท่งแก้ว
  แท่งเหล็ก
  แท่งอะลูมิเนียม
  หล่นพร้อมกันทั้ง 3 แท่ง
29. วัสดุชิ้นหนึ่งมีคุณสมบัตินำไฟฟ้า เมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า แล้วทำให้หลอดไฟสว่าง วัสดุดังกล่าวควรเป็นวัสดุชนิดใด
  แก้ว
  ยาง
  ไม้
  โลหะ
30. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองดินน้ำมันจากแท่งเหล็กจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก ถามการทดลองเกี่ยวกับเรื่องใด
  วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดี กว่ากัน
  วัสดุชนิดใดที่ก้อนดินน้ำมัน จะหล่นลงมาก่อน
  ก้อนน้ำมันก้อนใดมีความเหนียว มากกว่ากัน
  วัสดุชนิดใดเมื่อถูกความร้อนแล้ วจะทำให้มือพองก่อน
31. เครื่องมือชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย ก้นมนกลมครึ่งซีก ทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วย ติดอยู่ที่ปลายก้าน หมุนได้ อิสระ เมื่อมีลมพัดปะทะกรวย อยากทราบว่าเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร
  ศรลม
  ไฮกรอมิเตอร์
  บารอมิเตอร
  แอนนิมอมิเตอร์
32. การขยายพันธุ์ต้นกล้วยควรใช้วิธีใด
  เพาะเมล็ด
  ใช้หน่อ
  ปักชำ
  ต่อกิ่ง
33. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
34. เมื่อไอน้ำกระทบความเย็นจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
  ลอยสูงขึ้นไปในอากาศ
  รวมตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
  ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
35. วันนี้ปอแหงนมองท้องฟ้าในยามเช้า พบเมฆลอยอยู่ในระดับสูง มองดูเป็นริ้วๆ คล้ายขนนกสีขาว จากการสังเกตลักษณะเมฆ ทำให้ปอคาดคะเนสภาพอากาศได้ว่าเป็นอย่างไร
  ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
  น่าจะมีฝนฟ้าคะนอง
  อาจจะมีพายุในไม่ช้า
  จะมีฝนตกกระจายทั่วบริเวณ
36. เยื่อแก้วหูมีหน้าที่อย่างไร
  รับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง
  ขยายคลื่นเสียงให้มีความเข้มขึ้น
  แปลคลื่นเสียงให้เป็นเสียง
  ช่วยในการทรงตัว
37. ข้อใดเป็นผลดีของการขยายพันธุ์พืชโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ได้พืชที่แข็งแรง ปราศจากโรค
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ
  ได้จำนวนต้นมากในคราวเดียวกัน
  ถูกทั้ง 3 ข้อ
38. ข้อใดเป็นผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยน แปลงรูปร่างของวัตถุ
  เข็นรถเข็นให้เคลื่อนที
  ตีแบดมินตัน
  ดึงหนังยางให้ยืด
  แกว่งชิงช้า
39. ปรากฏการณ์ใดไม่ได้เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
  การขึ้นตกของดวงดาว
  กลางวัน – กลางคืน
  น้ำขึ้น – น้ำลง
  การเกิดทิศ
40. ข้อใดคือหลักในการเกิดลม
  อากาศเย็นลอยตัวต่ำ อากาศร้อน จะเคลื่อนเข้ามาแทนที่
  อากาศร้อนไหลลงต่ำ อากาศเย็น จะไหลเข้าแทนที่
  อากาศร้อนขยายตัวลอยสูงขึ้น อากาศเย็นจะเคลื่อนเข้าแทนที่
  อากาศร้อนจัดและอากาศเย็นจัด จะเคลื่อนมาแทนที่ซึ่งกันและกัน
41. ประเทศใดในทวีปเอเชีย จะเห็นดวงอาทิตย์ ขึ้นก่อนประเทศอื่น
  จีน
  ไทย
  ญี่ปุ่น
  เวียดนาม
42. เมื่อเทนมข้นหวานจากกระป๋องลงในขวด นมข้นหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  เปลี่ยนรูปร่างเหมือนขวด
  มีความข้นเพิ่มมากขึ้น
43. ข้อใดจัดกลุ่มสารไม่ถูกต้อง
  "ของแข็ง – น้ำแข็ง, ของเหลว – น้ำผึ้ง, แก๊ส – ไอน้ำ"
  "ของแข็ง – น้ำตาล, ของเหลว – โยเกิร์ต, แก๊ส – อากาศ"
  "ของแข็ง – นมสด, ของเหลว – สีน้ำ, แก๊ส – ออกซิเจน"
  "ของแข็ง – ขนมปัง, ของเหลว – ซอสมะเขือเทศ, แก๊ส – ลมในลูกโป่ง"
44. ถ้าใส่ก้อนหินลงไปในแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้ว จะเกิดผลอย่างไร
  น้ำในแก้วล้นออกมานอกแก้ว
  น้ำในแก้วมีรูปร่างเปลี่ยนไป
  น้ำในแก้วมีระดับลดลง
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
45. ดอกไม้ชนิดใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
  ดอกบวบ ดอกมะละกอ
  ดอกมะยม ดอกบัว
  ดอกพู่ระหง ดอกข้าว
  ดอกกล้วยไม้ ดอกฟักทอง
46. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  ส่วนสูง
  สีผิว
  ลักยิ้ม
  นิสัย
47. อาชีพใดใช้ประโยชน์จากลมประจำเวลา
  ชาวประมง
  พนักงานขับรถ
  นักกีฬาเครื่องร่อน
  พนักงานขับเครื่องบิน
48. สุนันท์สังเกตทิศทางของลมขณะไปเที่ยว ชายทะเลว่าในช่วงกลางวันจะมีลมพัดเย็น สบาย แต่ในช่วงกลางคืนจะไม่ค่อยมีลมพัด ที่เป็นเช่นนี้เพราะสาเหตุใด
  กลางวันมีความชื้นในอากาศน้อย กลางคืนมีความชื้นในอากาศมาก
  กลางวันมีลมทะเลพัดเข้าสู่ฝั่ง กลางคืนมีลมบกพัดจากฝั่งลงสู่ทะเล
  กลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิแตก ต่างกันมาก
  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง บนบกกับในทะเล
49. ค่าความหนาแน่นของวัตถุมีความสัมพันธ์ กับข้อใด
  มวล และความดัน
  มวล และปริมาตร
  ความดัน และอุณหภูมิ
  ความดัน และปริมาตร
50. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ