แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
  วนิพก อ่านว่า วะ-นิบ-พก
  วัยวุฒิ อ่านว่า ไว-ยะ-วุด-ทิ
  วิตถาร อ่านว่า วิด-ตะ-ถาน
2. สละที่มีเสียงสั้นคือข้อใด
  อำ
  ฤา
  ใอ
  เอา
3. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา
  ภารธุรา อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ
  มรณา อ่านว่า มอ-ระนา
  มารษา อ่านว่า มาน-ระ-สา
4. ข้อใดใช้สละใ ไ ไม่ถูกต้อง
  ตะใบ
  เสือกใส
  ไล่ส่ง
  หลงใหล
5. กำลังสำคัญอันดับแรกของคนคือกำลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรกับใคร เพื่อสิ่งใด ถ้าหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผู้ร่วมงานในเป้าหมายของงานที่ทำแล้ว จะไม่มีความหวังและความขวนขวายก้จะทำให้ปฏิบัติงานสำเร็จได้โดยยาก
การทำงานถ้าขาดความเชื่อมั่นจะเกิดอะไรขึ้น
  ความล้มเหลว
  ความผิดหวัง
  ความไม่แน่นอน
  ความล้าหลัง
6. เรารู้สึก….ที่….ของเราสำเร็จ
  เต็มใจ- แผนการ
  ภูมิใจ-แผนการ
  ตื่นเต้น-แผนการ
  ภาคภูมิใจ-แผนการ
7. 1 -3 -7 -11 -15 .....
  -10
  -12
  -19
  -20
8. ฟังหูไว้หูมีความหมายตรงกับข้อใด
  อย่าฟังความข้างเดียว
  อย่าฟังโดยไม่จดลงไป
  อย่าฟังความคนแปลกหน้า
  อย่าด่วนสรุปทันทีที่ได้ฟัง
9. ข้อใดมาจากภาษาจีนทั้งหมด
  กุ๊กกิ๊ก ตรา
  เกี๊ยว เต้าส่วน
  ฟอร์ด กำนัล
  ยุโรป กระบะ
10. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ที่กอบกิจการเลิศประเสริฐสุนร์
2. มนุษย์เรามีดีในชีวิต
3. ไว้เป็นทุนไปข้างหน้าสถาวร
4. ทำความชอบมอบไว้เป็นใบบุญ
  4 3 1 2
  2 1 4 3
  1 4 3 2
  3 4 2 1
11. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  จิตใจ อ่านว่า จิด- ใจ
  ทวยเทพ อ่านว่า ทวย- เทบ
  ธรรมคุณ อ่านว่า ทำ-คุน
  ทิพรส อ่านว่า ทิบ-พะ-รด
12. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a×1
  a+1
  a ÷1
  a-1
13. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  คำนวณ
  รณรงค์
  สังหรณ์
  ประะณี
14. กำลังสำคัญอันดับแรกของคนคือกำลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรกับใคร เพื่อสิ่งใด ถ้าหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผู้ร่วมงานในเป้าหมายของงานที่ทำแล้ว จะไม่มีความหวังและความขวนขวายก้จะทำให้ปฏิบัติงานสำเร็จได้โดยยาก
บทความนี้เน้นเรื่องใด
  เป้าหมายในการทำงาน
  จุดมุ่งหมายในการทำงาน
  ความเชื่อถือ
  การวางแผนในการทำงาน
15. ข้อใดใช้สระ ไอ ไม่ถูกต้อง
  ไกล้
  สไลด์
  ไต้ฝุ่น
  ไนโตรเจน
16. 17 12 9 11 15 9 5 8 ........
  13
  14
  16
  17
17. 100 99 95 86 70 .....
  35
  42
  45
  46
18. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  จงอย
  คะมำ
  คณนา
  ทเล้น
19. ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้ตลาดการเงินปั่นป่วนอย่างหนัก
  เปลี่ยนแปลง
  สับสน
  วุ่นวาย
  ชะงักงัน
20. 8 11 5 9 4 7 3 7 ........
  4
  6
  7
  9
21. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ทุพโภชนาการ อ่านว่า ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน
  ทานศิล อ่านว่า ทาน-นะ-สิน
  บรรยาย อ่านว่า บัน-ยาย
  บาปเคราะห์ อ่านว่า บาป-ปะ-เคราะ
22. 40 35 38 31 36 27 ........
  26
  29
  30
  34
23. หากจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายว่าอย่างไร
  เรียน-ขอแสดงความนับถือ
  เรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
  กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
24. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่า
2. ผู้มีความรู้มากย่อมแสดงทัศนะ
3. เมื่อแสดงทัศนะในเรื่องเดียวกัน
4.บุคคลที่มีความรู้มากกับบุคคลที่มีความรู้น้อย
  2 1 3 4
  2 3 4 1
  3 4 1 2
  4 1 3 2
25. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ
2. ติดตรึงใจอยู่เป็นนิจ
3. ทำให้ผู้ได้เห็น ได้สัมผัส
4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน
  2 3 4 1
  1 3 2 4
  3 2 1 4
  1 3 4 2
26. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ขจัด
  ขะนำ
  ขโมย
  จรวด
27. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม
  ให้ศีล
  รับศีล
  ฟังเทศน์
  สนทนาธรรม
28. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
29. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  กรกฎ อ่านว่า อ่านว่า กอ-ระ-กด
  กรรมวิธี อ่านว่า กำ-วิ-ธี
  กายภาพ อ่านว่า กาย-ยะ-พาบ
  กลอุบาล อ่านว่า กน- อุ- บาย
30. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  กุมภีร
  สังวาล
  โลกนิติ
  เนตร
31. เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้
  กล่าว
  สั่ง
  ลั่น
  หลุด
32. ข้อใดอ่านออกเสียงสองพยางค์
  จักจี้
  ชักเย่อ
  จุกจิก
  สัปหงก
33. ข้อใดใช้การันต์ไม่ถูกต้อง
  การ์ตูน
  กุมภีย์
  ครุภัณฑ์
  คริสต์มาส
34. ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  ห้ามนักเรียนตัดผมยาว
  สมศักดิ์อยู่กินกับคุณพ่อตั้งแต่อายุได้ 1 ขวบ
  คุณพ่อไปทุกประเทศในยุโรปยกเว้นปารีสกับลอนดอน
  บ้านหลังนี้ใหญ่โตโอฬารจริงๆ
35. คำว่าปลาสลิดหมายถึงข้อใด
  ปลาใบไม้
  ปลาหาง
  ปลาซ่อน
  ปลายาว
36. เพื่อนขอ………..วันไปดูการแข่งขันวิ่ง……………
  ผลัด-ผลัด
  ผัด-ผัด
  ผลัด-ผัด
  ผัด-ผลัด
37. ข้อใดมีเนื้อความขัดแย้งกัน
  เธอไม่ไปเที่ยวหัวหินหรือ
  กว่าถั่วจะสุกงาก้ไหม้
  เพราะเขาขยันเขาถึงสอบได้คะแนนดี
  พอครูเข้ามานักเรียนก็แสดงความเคารพ
38. คำใดต่อไปนี้ควรใช้ไม้ทัณฑฆาต
  จักรพรรดิ
  พยาธิ
  เกียรติศักดิ
  สมโพธิ
39. 1 10 90 720 .....
  4230
  4320
  5020
  5040
40. ศิลปาชีพมาจากคำสนธิว่าอะไร
  ศิละ+ปาชีพ
  ศิลปา+ อาชีพ
  ศิลปะ+อาชีพ
  ศิลา+อาชีพ
41. ข้อใดคือลักษณะของพยัชนะไทย
  41 รูป 20 เสียง
  42 รูป 32 เสียง
  40 รูป 32 เสียง
  44 รูป 20 เสียง
42. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ละคร
  ลโมบ
  ละวาด
  ละแวก
43. ข้อใดใช้ บรร ไม่ถูกต้อง
  บรรทึก
  บรรทุก
  บรรเลง
  บรรยาย
44. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  อำมาตย์
  อัมฤต
  อัมรินทร์
  กำมลาสน์
45. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ดาวดึง
  ดุลยพินิจ
  ประพฤติ
  โลกนิติ
46. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ธุรกิจ
  นาคราช
  วีระชน
  ภารกิจ
47. ข้อใดใช้คำว่าถึงในรูปสำนวน
  ใจถึงเสียอย่าง สบายไปแปดอย่าง
  ถึงที่ตายแล้วอย่าเสียใจเลย
  ไกลเท่าไหร่ก็ไปให้ถึง
  ฟุตบอลสนุกถึงลูกถึงคน
48. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  อุปราช อ่านว่า อุ-ปะ-หราด
  อุปสมบท อ่านว่า อุบ-ปะ-สม-บท
  เอกบุรุษ อ่านว่า เอก-กะ-บุ-รุด
  เอกภาคี อ่านว่า เอก-พา-คี
49. ทำไมเธอไม่พูดให้ตรงไปตรงมา มัวแต่พูด……อยู่ได้
  อ้อมแอ้ม
  อ้อมค้อม
  อุบอิบ
  โอ้เอ้
50. ผู้ร้ายย่อมได้รับโทษจำคุก…..คำพิพากษาของศาล
  กับ
  ตาม
  ต้อง
  โดย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ