แบบทดสอบ ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแบบทดสอบ
1. หมวก : ศรีษะ
  มือ : กำไล
  โต๊ะ : เก้าอี้
  รองเท้า : เท้า
  นิ้ว : แหวน
2. "อ้วน : ผอม , ใหญ่ : ? "
  เล็ก
  โต
  เตี้ย
  บาง
3. "คน : จมูก , ปลา : ? "
  ปาก
  เงือก
  หาง
  เหงือก
4. "ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดหนึ่ง มีผู้สมัคร ส.ส. 2 คน ถ้า ส.ส. คนหนึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากับ 42% ของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และแพ้ผู้สมัครคนหนึ่งไป 12,800 คะแนน จงหาจำนวนผู้ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ "
  63000
  80000
  100000
  204800
5. "…, 25, 16, 9, 4"
  81
  64
  49
  36
6. " กิน: อาหาร , เครื่องดื่ม : ?"
  น้ำแข็ง
  น้ำส้ม
  แก้วน้ำ
  ขวดน้ำ
7. ชาวอังกฤษทุกคนนับถือศาสนาคริสต์ เบิร์ดนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้น
  เบิรืดเป็นชาวอังกฤษ
  เบิร์ดไม่ใช่ชาวอังกฤษ
  เบิรืดเป็นชาวอเมริกัน
  สรุปแน่นอนไม่ได้
8. กิน : อาหาร
  ดื่ม : น้ำ
  กระหาย : น้ำแข็ง
  ซด : ตัก
  หิว : ข้าว
9. ครู : นักเรียน
  ชาวนา : ฝน
  ตำรวจ : ผู้ร้าย
  บ้าน : ประตู
  หมอ : คนไข้
10. "2, 4, 8, 16, …"
  18
  22
  28
  32
11. "7, 36, 125, … , 243"
  186
  214
  225
  256
12. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนั้น
  324
  423
  234
  243
13. ถ้า K มากกว่า L และ L น้อยกว่า M ฉะนั้น
  K มากกว่า M
  M มากกว่า K
  K และ M มากกว่า L
  สรุปแน่นอนไม่ได้
14. "เวลา : นาฬิกา , น้ำหนัก : ? "
  กรัม
  ลิตร
  ตาชั่ง
  กิโลกรัม
15. "เรือ : หางเสือ , รถ : ? "
  ล้อ
  เบรก
  พวกมาลัย
  เพลา
16. เลข 5 จำนวนเรียงกันได้รวมกันได้ 225 จงหาเลข 5 จำนวนนั้น
  38 39 40 41 42
  40 41 42 43 44
  43 44 45 46 47
  45 46 47 48 49
17. เชื่อ 2 เส้น เส้นสั้นมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นยาว เท่ากับ 6 เมตร เส้ยยาวกว่าเส้นสั้น 6 เมตร จงหาความยาวของเส้นยาว
  20 เมตร
  24 เมตร
  28 เมตร
  32 เมตร
18. ชายคนหนึ่งขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 45 Km/Hour ไปถึงกลับทันที ขากลับขับด้วยความเร็ว 90 KM/Hour ชยคนนั้นขับรถไป-กลับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กำหนดให้ ระยะทาง กรุงเทพ - ชลบุรี เท่ากับ 90 Km/Hour)
  50 Km/Hour
  60 Km/Hour
  70 Km/Hour
  90 Km/Hour
19. ปู และ กุ้ง เป้นหลานของนายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์ เป็นพ่อของนายสาธิต ฉะนั้น
  ปู และกุ้ง เป็นลุกนายสาธิต
  ปู่ และกุ้งเป็นพี่น้องกัน
  นายสมศักดิ์เป้นปู่ของปุและกุ้ง
  สรุปแน่นอนไม่ได้
20. รองเท้า : ถุงเท้า
  สมุด : ดินสอ
  กางเกง : เสื้อ
  เสื้อ : นอน
  เสื้อเชิ้ต : เสื้อกล้าม
21. "โต๊ะ : เก้าอี้ , ช้อน : ? "
  ชาม
  ข้าว
  ส้อม
  หม้อ
22. "64, 32, 16, …"
  7
  8
  9
  10
23. นายอุทัยรวยกว่านายสุชิน แต่ไม่รวยกว่านายอุเทน ฉะนั้น
  นายอุเทนรวยกว่านายอุทัย
  นายสุชินจนกว่านายอุเทน
  นายอุทัยรวยกว่านายอุเทน
  สรุปแน่นอนไม่ได้
24. จงหาผลบวกของตัวเลข 1 - 100
  5000
  5005
  5050
  5500
25. พ่อ : แม่
  พี่ : น้อง
  ตา : ยาย
  ครู : นักเรียน
  ป้า : น้า
26. ถ้า 3/x = x/27 แล้ว x มีค่าเท่าใด
  9
  18
  27
  40
27. "กล้วย : เครือ , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ต้น
28. จงหาผลบวกของเลขคู่ระหว่าง 2 - 20
  100
  110
  200
  220
29. "9,900 x 10,100 มีค่าเท่ากับเท่าใด "
  1000000000
  99990000
  900000000
  9000000
30. ดึง : ดัน
  กลื่น : คาย
  ฉุด : ปล่อย
  ไส : ผลัก
  จูง : ลาก
31. "89, 94, 47, 24, … , 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15"
  53
  57
  69
  77
32. อัตราส่วนของเลข 2 จำนวน เท่ากับ 3 : 4 และผลบวกของเลขทั้ง 2 จำนวนเท่ากับ 420 แลขสองจำนวนนั้นคือเลขใด
  "105, 315"
  "175, 245"
  "180, 240"
  "200, 220"
33. "2, 12, 30, … , 90, 132"
  48
  56
  63
  72
34. "กล้วย : ผล , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ลูก
35. "…, 6006, 4007, 2009"
  8003
  7002
  6002
  5007
36. ในหมวดสังคมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจำหมวด 8 คน และต้องการเลือกหัวหน้าหมวด 1 คน และรองหัวหน้าหมวดอีก 1 คน รวม 2 คน ขึ้นมาเพื่อบริหารหมวด จะมีวิธีเลือกได้กี่วิธี
  48 วิธี
  50 วิธี
  54 วิธี
  56 วิธี
37. "4, 18, … , 100, 180, 294, 448"
  32
  36
  40
  48
38. "ดำ : มืด , ขาว : ? "
  สลัว
  แจ่ม
  แจ้ง
  สว่าง
39. "1, 2, 4, 7, …"
  9
  10
  11
  12
40. "11, 14, 17, 20, …"
  21
  22
  23
  24
41. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
42. ค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนที่ 1 - 7 เท่ากับ 50 และค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนที่ 1 - 8 เท่ากับ 49 และจำนวนที่ 8 คือเลขใด
  49
  45
  44
  42
43. ขับรถเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ นายสถาพรชอบขับรถเร็ว ฉะนั้น
  นายสถาพรต้องเกิดอุบัติเหตุในไม่ช้านี้
  นายสถาพรต้องไม่ขับรถเร็ว
  นายสถาพรขับรถเก่ง
  สรุปแน่นอนไมได้
44. ปู่ : ย่า
  ป้า : ยาย
  น้า : ป้า
  พี่สาว : แม่
  ลุง : ป้า
45. ไกล : .ใกล้
  เดิน : วิ่ง
  ดี : เลว
  ยาว : สั้น
  ต่ำ : สูง
46. "ข้าวเปลือก : ข้าวสาร , ข้าวสุก : ? "
  ข้าวตาก
  ข้าวตู
  ข้าวต้ม
  ข้าวหอม
47. "11, 10, … , 100, 1001, 1000, 100001"
  101
  110
  111
  1011
48. ขวด : แก้ว
  เก้าอี้ : โต๊ะ
  หนังสือ : สมุด
  โต๊ะ : เก้าอี้
  เตียง : ตู้
49. 998 ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าใด
  1000000
  996004
  900000
  950000
50. "เลขจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถหารด้วย 28, 35 และ 42 ได้ลงตัวพอดี คือเลขใด"
  280
  350
  420
  450
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ