แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป
ทำแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
1. เปลวไฟ ชนิดใด เหมาะแก่การเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด
  เปลวลด
  เปลวเพิ่ม
  เปลวกลาง
  ข้อ ก. และ ข.ถูก
2. แก๊สอะเซทิลิน มีสูตรทางเคมีคือ
  CO
  C2H2
  CH4
  CO2
3. การบอกหน่วยของการทำความเย็น นิยมใช้หน่วยเป็นอะไร
  แรงม้า
  กิโลวัตต์
  บีทียู
  ตัน
4. โลหะบัดกรี (Solder) สำหรับบัดกรีแผ่นอลูมิเนี่ยม และอลูมิเนี่ยมผสม ควรใช้โลหะผสมชนิดใด
  ดีบุก – แอนติโมนี
  แคดเมี่ยม – เงิน
  ดีบุก – ตะกั่ว
  แคดเมี่ยม – สังกะสี
5. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
  ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
  ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
  ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
  ถูกทุกข้อ
6. “หินสาม” มีขนาดเท่าใด
  ขนาด 1 – 2 นิ้ว
  ขนาด 2 – 3 นิ้ว
  ขนาด 3 – 4 นิ้ว
  ขนาด 4 – 5 นิ้ว
7. ในอากาศรอบตัวเรา มีแก๊สอะไรมากที่สุด
  ออกซิเจน
  ไนโตรเจน
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนอกไซด์
8. โรงฝึกงานปั้น ควรปูพื้นด้วยวัสดุใด
  ดิน
  ไม้
  ปูนซิเมนต์
  กระเบื้องเคลือบ
9. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้านในถูกเคลือบด้วยสารอะไร
  ก๊าซเฉื่อย
  สารปรอท
  สารฟอสเฟอร์
  อาร์กอน
10. สี Enamels คืออะไร
  สีเคลือบใส
  สีเคลือบเงา
  สีเคลือบด้าน
  สีน้ำมันชนิดด้าน
11. หินที่มีขนาด 1 – 2 นิ้ว คือหินข้อใด
  หินหนึ่ง
  หินสอง
  หินสาม
  หินสี่
12. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
  น้ำสบู่
  น้ำมัน
  ใช้จมูกดมกลิ่น
  ใช้เปลวไฟสำรวจ
13. เหล็กเบา หมายถึงอะไร
  เหล็กกลมกลาง
  เหล็กตัน
  เหล็กเต็มขนาด
  เหล็กไม่เต็มขนาด
14. ปูนเค็มเหลว ใช้ทำอะไร
  ฉาบรองพื้นเพื่อให้แห้งเร็วและเกาะยึดแน่น
  ฉาบผนังภายในเพื่อลดการแตกร้าว
  ใช้ทำเหลี่ยมเพื่อให้เหลี่ยมแห้งเร็ว
  ฉาบอุดรูรั่วต่างๆ เพื่อกันน้ำซึม
15. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
  ทองเหลือง
  เงิน
  ทองแดงผสม
  เหล็กหล่อ
16. อุปกรณ์ชนิดใดกินไฟฟ้ามากที่สุด
  ตู้เย็น
  เตารีดไฟฟ้า
  โทรทัศน์
  เครื่องซักผ้า
17. ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จาก A.C. โวลต์มิเตอร์คือข้อใด
  ค่าจริง
  ค่า RMS
  ค่าเฉลี่ย
  ค่าสูงสุด
18. วัตถุที่ไม่ควรอยู่ใกล้ขณะทำการเชื่อมคือ
  สารละลาย
  เชื้อเพลิง
  เครื่องดับเพลิง
  ดินทราย
19. วัสดุใดไม่ได้เป็นวัสดุก่อสร้าง ตามธรรมชาติ
  ดินเหนียว
  อิฐ
  หิน
  ทราย
20. มิเตอร์ที่ใช้วัดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้วัดอะไร
  ความต่างศักดิ์
  กระแสไฟฟ้า
  วัดกำลังไฟฟ้า
  พลังงานไฟฟ้า
21. แอมมิเตอร์ ใช้วัดอะไร
  กำลังไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า
  ความต้านทาน
  แรงเคลื่อนไฟฟ้า
22. สีและน้ำมันผสม ควรเก็บอย่างไร
  เก็บห่างความร้อน
  เก็บในตู้เหล็ก
  เก็บห่างความเย็น
  เก็บห่างความเค็ม
23. ปูนซีเมนต์ 20 ถุง มีน้ำหนัก กี่กิโลกรัม
  500 กก.
  "1,000 กก."
  "1,500 กก."
  "2,000 กก."
24. ถ้าพบผู้ถูกไฟฟ้าดูด จะใช้อะไรช่วยผลักออกดีที่สุด
  ใช้พลาสติก
  ใช้ยาง
  ใช้วัตถุที่เป็นฉนวน
  ใช้เชือกแห้ง
25. ลวดเชื่อมแก๊ส โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือข้อใด
  2.6 ม.ม. และ 3.2 ม.ม.
  3.6 ม.ม. และ 4.6 ม.ม.
  1.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
  0.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
26. ข้อใดไม่ใช่สุขภัณฑ์ของห้องน้ำ
  ที่ปัสสาวะ
  อ่างล้างหน้า
  อ่างอาบน้ำ
  กระเบื้องปูห้องน้ำ
27. ประชาชนใช้หลอดนีออนกันมากเพราะอะไร
  ให้แสงสว่างนวล
  กินไฟฟ้าน้อย
  มีแบบให้เลือกหลายแบบ
  ถูกทุกข้อ
28. ครูอุตสาหกรรมศิลป์ เลือกทำความสะอาดในช่วงเวลาใด
  ทุกช่วงการทำงาน
  ระหว่างปฏิบัติงาน
  หลังการปฏิบัติงาน
  ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
29. โรงฝึกงานทั่วไป 1 โรง ควรมีนักเรียนไม่น้อยกว่ากี่คน
  200 คน
  300 คน
  400 คน
  500 คน
30. ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่ช่างเครื่องยนต์
  งานตั้งไฟ
  งานปรับเครื่อง
  เปลี่ยนแหวนลูกสูบ
  เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
31. เมื่อนำปิโตรเลี่ยมมากลั่น สารข้อใดที่ได้เป็นอันดับสุดท้าย
  น้ำมันก๊าด
  น้ำมันดีเซล
  ยางมะตอย
  น้ำมันหล่อลื่น
32. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นห้องขนาด 3.00X3.00 เมตร ใช้กระเบื้องกี่แผ่น
  99 แผ่น
  100 แผ่น
  101 แผ่น
  102 แผ่น
33. ดินเดิม คือดินที่ลึกจากระดับผิวดินประมาณเท่าใด
  ประมาณ 1.00 เมตร ลงไป
  ประมาณ 1.50 เมตรขึ้นไป
  ประมาณ 1.50 เมตร พอดี
  ประมาณ 2.50 เมตร
34. ตะกั่วบัดกรี มีส่วนผสม 40/60 หมายถึง
  ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60%
  ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60%
  โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 ส่วน
  โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 ส่วน
35. เครื่องยนต์ จะมีอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ความสะอาด
  ทองขาว
  แบตเตอรี่
  น้ำมันหล่อลื่น
36. ลวดในเตารีดไฟฟ้า ทำด้วยขดลวดอะไร
  นิโครม
  นิเกิล
  ทองแดง
  ทังสเตน
37. โลหะบัดกรี (Solder) ในการบัดกรีแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ควรใช้โลหะผสมชนิดใด
  ดีบุก – แอนติโมนี
  แคดเมี่ยม – เงิน
  ดีบุก – ตะกั่ว
  แคดเมี่ยม – สังกะสี
38. คีม ที่นำมาใช้ในงานไฟฟ้า ชนิดใดดีที่สุด
  ปากคม
  มีปากจิ้งจก
  มีขาโค้ง
  ด้ามมีฉนวนหุ้ม
39. กำลัง 1 กำลังม้า (H.P.) เทียบได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
  100 W
  550 W
  746W
  2.0 โอห์ม
40. ไขควง ชนิดใดที่ไม่อาจลับแต่งหน้าไขควงได้
  ชนิด 4 แฉก
  ปากแบนยาว
  ปากแบนสั้น
  ทุกชนิด
41. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ ข้อใดมาถูกัน
  อำพัน – ขนสัตว์
  พลาสติก – เส้นผม
  แท่งแก้ว – ขนสัตว์
  ถูกทุกข้อ
42. ปัจจุบัน ฟิวส์ที่ใช้ทำด้วยอะไร
  ตะกั่ว
  ทองแดง
  ดีบุก
  ดีบุกผสมตะกั่ว
43. ถ้าต้องการเอาเศษเลื่อยติดฟันออกจากเลื่อยควรทำอย่างไร
  ใช้มือลูบปัดออก
  ใช้ลมเป่า
  ใช้แปรงปัด
  จับสันโครงเลื่อยเคาะกับโต๊ะ
44. คีม ชนิดใดที่ใช้ในงานช่างเครื่องยนต์มากที่สุด
  คีมปากยาว
  คีมปากจิ้งจก
  คีมปากนกแก้ว
  คีมล๊อก
45. ก๊าซนีออน ผสมกับไอปรอท และก๊าซอาร์กอนจะให้แสงสีอะไร
  แดง
  น้ำเงิน
  เขียว
  เหลือง
46. ปูนซีเมนต์ที่ผลิตมากที่สุดในโลก คือปูนซีเมนต์อะไร
  ปูนซิเมนต์ขาว
  ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์
  ปูนซิเมนต์ซุปเปอร์
  ปูนซิเมนต์สี
47. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดได้แก่
  อลูมิเนียม
  ทองแดง
  เงิน
  เหล็ก
48. อนุภาคที่เล็กที่สุด ประกอบกับเป็นอะตอม คือ
  นิวตรอน และโปรตอน
  โปรตอนและอิเลคตรอน
  นิวตรอนและอิเลคตรอน
  ถูกทุกข้อ
49. ไฮโดรมิเตอร์ ใช้วัดอะไร
  แรงเคลื่อนไฟฟ้า
  ความหนาแน่น
  กำลังไฟฟ้า
  ความถ่วงจำเพาะ
50. ไฟฟ้ากระแสตรง มีวงจรในการไหลอย่างไร
  ขึ้นอยู่กับการต่อวงจร
  ไหลกลับทิศทางไป – มาตลอดเวลา
  ไหลวนทางเดียวตลอด
  ไหลขึ้นไหลลง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน
หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ