แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การสํารวจและสังเกตสัตว์ หากพบสัตว์ ที่มีสีสันฉูดฉาด นักเรียนควรทําอย่างไร
  เข้าไปดูใกล้ๆ
  ใช้มือจับอย่างเบาๆ
  สํารวจดูว่าเป็นสัตว์มีพิษหรือไม่
  ระมัดระวังไม่เข้าใกล้
2. เมื่ออากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดสิ่งใด
  ไอน้ำ
  เมฆ
  ลม
  ฝน
3. พืชมีการถ่ายละอองเรณูโดยวิธีใด
  ลมพัดละอองเรณูปลิวไป
  แมลงมาตอมเกสรแล้วติดขาแมลงไป เกาะอีกดอกหนึ่ง
  น้ำฝนที่ตกลงมาทําให้ละอองเรณู กระเด็นไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
  ถูกทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมา
4. ข้อใดเป็นผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยน แปลงรูปร่างของวัตถุ
  เข็นรถเข็นให้เคลื่อนที
  ตีแบดมินตัน
  ดึงหนังยางให้ยืด
  แกว่งชิงช้า
5. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
6. ค่าความหนาแน่นของวัตถุมีความสัมพันธ์ กับข้อใด
  มวล และความดัน
  มวล และปริมาตร
  ความดัน และอุณหภูมิ
  ความดัน และปริมาตร
7. ถ้าเราใช้ไม้เคาะขวดแก้วเปล่า แล้วค่อยๆ เติมน้ำลงในขวด แล้วเคาะไปเรื่อยๆ เสียง ที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  เสียงจะค่อยๆ ต่ำลง
  เสียงจะค่อยๆ สูงขึ้น
  เสียงจะค่อยๆ ดังขึ้น
  เสียงจะค่อยๆ เบาลง
8. ข้อใดเป็นผลดีของการขยายพันธุ์พืชโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ได้พืชที่แข็งแรง ปราศจากโรค
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ
  ได้จำนวนต้นมากในคราวเดียวกัน
  ถูกทั้ง 3 ข้อ
9. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองนักเรียนคิดว่า ดินน้ำมันจากแท่งใดจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก
  แท่งแก้ว
  แท่งเหล็ก
  แท่งอะลูมิเนียม
  หล่นพร้อมกันทั้ง 3 แท่ง
10. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ