แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดหมายถึงการปฏิสนธิของพืช
  ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
  ละอองเรณูงอกหลอดเข้าไปตามก้าน เกสรเพศเมีย
  เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย
  รังไข่เจริญเป็นผล และออวุลเจริญ เป็นเมล็ด
2. เมื่อเทนมข้นหวานจากกระป๋องลงในขวด นมข้นหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  เปลี่ยนรูปร่างเหมือนขวด
  มีความข้นเพิ่มมากขึ้น
3. ค่าความหนาแน่นของวัตถุมีความสัมพันธ์ กับข้อใด
  มวล และความดัน
  มวล และปริมาตร
  ความดัน และอุณหภูมิ
  ความดัน และปริมาตร
4. การทดลองนำถุงทรายแขวนไว้กับเส้นเอ็น และเส้นด้าย เปรียบเทียบว่าเส้นเอ็น หรือเส้นด้ายรับน้ำหนักถุงทรายได้มาก กว่ากัน อยากทราบว่าเป็นการทดลองเพื่อ หาสมบัติด้านใดของวัสด
  ความแข็ง
  ความยืดหยุ่น
  ความเหนียว
  การนำความร้อน
5. ถ้าต้องการให้ต้นเฟื่องฟ้าต้นเดียวมีดอกหลายสี ควรใช้วิธีขยายพันธุ์วิธีใด
  ตอนกิ่ง
  ติดตา
  โน้มกิ่ง
  ทาบกิ่ง
6. เมื่อขึ้นไปบนที่สูง จะรู้สึกปวดหูและหูอื้อ เป็นเพราะเหตุใด
  แรงดันอากาศกระทำต่อห
  ไอน้ำในอากาศมีปริมาณมากขึ้น
  ความชื้นของอากาศเพิ่มอย่างรวด เร็ว
  ความดันอากาศเปลี่ยนแปลง จนร่างกายปรับไม่ทัน
7. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
8. นุ้ยทดลองผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีขาว พันธุ์แท้ และดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์แท้ ในรุ่นหลานพบว่า อัตราส่วนของดอก กุหลาบสีขาวต่อดอกกุหลาบสีแดงเท่ากับ 1:3 จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีขาว
  ลักษณะด้อย คือ ดอกสีแดง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีแดง
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
9. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองดินน้ำมันจากแท่งเหล็กจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก ถามการทดลองเกี่ยวกับเรื่องใด
  วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดี กว่ากัน
  วัสดุชนิดใดที่ก้อนดินน้ำมัน จะหล่นลงมาก่อน
  ก้อนน้ำมันก้อนใดมีความเหนียว มากกว่ากัน
  วัสดุชนิดใดเมื่อถูกความร้อนแล้ วจะทำให้มือพองก่อน
10. เครื่องมือชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย ก้นมนกลมครึ่งซีก ทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วย ติดอยู่ที่ปลายก้าน หมุนได้ อิสระ เมื่อมีลมพัดปะทะกรวย อยากทราบว่าเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร
  ศรลม
  ไฮกรอมิเตอร์
  บารอมิเตอร
  แอนนิมอมิเตอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ