แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ปุ้มต้องการศึกษาและสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดสัปดาห์เขาควรใช้สิ่งใดช่วยค้นหาตำแหน่งของกลุ่มดาวจึงจะเหมาะสม
  เข็มทิศ
  แผนที่ดาว
  แว่นตาสุริยะ
  กล้องโทรทรรศน์
2. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
3. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองนักเรียนคิดว่า ดินน้ำมันจากแท่งใดจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก
  แท่งแก้ว
  แท่งเหล็ก
  แท่งอะลูมิเนียม
  หล่นพร้อมกันทั้ง 3 แท่ง
4. พืชมีการถ่ายละอองเรณูโดยวิธีใด
  ลมพัดละอองเรณูปลิวไป
  แมลงมาตอมเกสรแล้วติดขาแมลงไป เกาะอีกดอกหนึ่ง
  น้ำฝนที่ตกลงมาทําให้ละอองเรณู กระเด็นไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
  ถูกทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมา
5. จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าอย่างไร

  แรงสองแรงสามารถรวมเป็นหนึ่ง แรงได้
  แรงสองแรงย่อมมีค่ามากกว่าแรง หนึ่งแรง
  แรงที่กระทำต่อวัตถุต่างชนิดกันย่อม มีค่าไม่เท่ากัน
  วัตถุที่มีขนาดเล็กจะมีค่าแรง มากระทำมาก
6. เครื่องมือชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย ก้นมนกลมครึ่งซีก ทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วย ติดอยู่ที่ปลายก้าน หมุนได้ อิสระ เมื่อมีลมพัดปะทะกรวย อยากทราบว่าเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร
  ศรลม
  ไฮกรอมิเตอร์
  บารอมิเตอร
  แอนนิมอมิเตอร์
7. เมื่ออากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดสิ่งใด
  ไอน้ำ
  เมฆ
  ลม
  ฝน
8. ข้อใดเกิดขึ้นจากการที่น้ำได้รับความร้อน
  หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ
  น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  น้ำกลายเป็นไอน้ำ
9. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมด
  นําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารสังเคราะห์
  นําเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชมาทําความสะอาดแล้วนําไปฆ่าเชื้อ
  นําขวดวางไว้ในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และความสว่าง
10. การทดลองนำถุงทรายแขวนไว้กับเส้นเอ็น และเส้นด้าย เปรียบเทียบว่าเส้นเอ็น หรือเส้นด้ายรับน้ำหนักถุงทรายได้มาก กว่ากัน อยากทราบว่าเป็นการทดลองเพื่อ หาสมบัติด้านใดของวัสด
  ความแข็ง
  ความยืดหยุ่น
  ความเหนียว
  การนำความร้อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ