แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดจัดกลุ่มสารไม่ถูกต้อง
  "ของแข็ง – น้ำแข็ง, ของเหลว – น้ำผึ้ง, แก๊ส – ไอน้ำ"
  "ของแข็ง – น้ำตาล, ของเหลว – โยเกิร์ต, แก๊ส – อากาศ"
  "ของแข็ง – นมสด, ของเหลว – สีน้ำ, แก๊ส – ออกซิเจน"
  "ของแข็ง – ขนมปัง, ของเหลว – ซอสมะเขือเทศ, แก๊ส – ลมในลูกโป่ง"
2. เครื่องมือชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย ก้นมนกลมครึ่งซีก ทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วย ติดอยู่ที่ปลายก้าน หมุนได้ อิสระ เมื่อมีลมพัดปะทะกรวย อยากทราบว่าเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร
  ศรลม
  ไฮกรอมิเตอร์
  บารอมิเตอร
  แอนนิมอมิเตอร์
3. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
4. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
5. เมื่อขึ้นไปบนที่สูง จะรู้สึกปวดหูและหูอื้อ เป็นเพราะเหตุใด
  แรงดันอากาศกระทำต่อห
  ไอน้ำในอากาศมีปริมาณมากขึ้น
  ความชื้นของอากาศเพิ่มอย่างรวด เร็ว
  ความดันอากาศเปลี่ยนแปลง จนร่างกายปรับไม่ทัน
6. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
7. การสํารวจและสังเกตสัตว์ หากพบสัตว์ ที่มีสีสันฉูดฉาด นักเรียนควรทําอย่างไร
  เข้าไปดูใกล้ๆ
  ใช้มือจับอย่างเบาๆ
  สํารวจดูว่าเป็นสัตว์มีพิษหรือไม่
  ระมัดระวังไม่เข้าใกล้
8. "ข้อใดไม่จัดเป็น ""หยาดน้ำฟ้า"""
  น้ำฝน
  หิมะ
  ลูกเห็บ
  หมอก
9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  ส่วนสูง
  สีผิว
  ลักยิ้ม
  นิสัย
10. การทดลองนำถุงทรายแขวนไว้กับเส้นเอ็น และเส้นด้าย เปรียบเทียบว่าเส้นเอ็น หรือเส้นด้ายรับน้ำหนักถุงทรายได้มาก กว่ากัน อยากทราบว่าเป็นการทดลองเพื่อ หาสมบัติด้านใดของวัสด
  ความแข็ง
  ความยืดหยุ่น
  ความเหนียว
  การนำความร้อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ