แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นผลดีของการขยายพันธุ์พืชโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ได้พืชที่แข็งแรง ปราศจากโรค
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ
  ได้จำนวนต้นมากในคราวเดียวกัน
  ถูกทั้ง 3 ข้อ
2. ผลมะละกอ เจริญมาจากสิ่งใด
  ใบ
  ดอก
  เมล็ด
  รังไข่
3. เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่ง ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า แล้วทำให้หลอดไฟสว่าง แสดงว่าวัสดุ ชนิดนั้นมีสมบัติในข้อใด
  การนำความร้อน
  การนำไฟฟ้า
  ความยืดหยุ่น
  ความหนาแน่น
4. ถ้าเราใช้ไม้เคาะขวดแก้วเปล่า แล้วค่อยๆ เติมน้ำลงในขวด แล้วเคาะไปเรื่อยๆ เสียง ที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  เสียงจะค่อยๆ ต่ำลง
  เสียงจะค่อยๆ สูงขึ้น
  เสียงจะค่อยๆ ดังขึ้น
  เสียงจะค่อยๆ เบาลง
5. เมื่อไอน้ำกระทบความเย็นจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
  ลอยสูงขึ้นไปในอากาศ
  รวมตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
  ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
6. ค่าความหนาแน่นของวัตถุมีความสัมพันธ์ กับข้อใด
  มวล และความดัน
  มวล และปริมาตร
  ความดัน และอุณหภูมิ
  ความดัน และปริมาตร
7. เครื่องมือชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นกรวย ก้นมนกลมครึ่งซีก ทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วย ติดอยู่ที่ปลายก้าน หมุนได้ อิสระ เมื่อมีลมพัดปะทะกรวย อยากทราบว่าเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร
  ศรลม
  ไฮกรอมิเตอร์
  บารอมิเตอร
  แอนนิมอมิเตอร์
8. กลางวันกลางคืนเกิดจากสาเหตุใด
  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
  แกนของโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา
  โลกหมุนรอบตัวเอง
9. ปาล์มทำการทดลองนำเหรียญมาขูดวัสดุ ต่างๆ และบันทึกผลการทดลอง ได้ดังตารางด้านล่าง คำถาม จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องมีความแข็งมากที่สุด
  กระเบื้องและกระจกมีความแข็ง มากกว่าเหรียญ
  ไม้และพลาสติกมีความแข็ง น้อยกว่าเหรียญ
10. ลักษณะอากาศในข้อใด ถ้าตากผ้า ผ้าจะแห้ง เร็วที่สุด
  อากาศแห้ง อุณหภูมิต่ำ
  อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง
  อากาศชื้น อุณหภูมิต่ำ
  อากาศชื้น อุณหภูมิสูง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ