แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำว่า “ บน ” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท
  เข็มตกอยู่บนพื้นห้อง
  คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้
  คุณแม่นอนอยู่ชั้นบน
  หนังสืออยู่บนโต๊ะ
2. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด
  ความโกรธ - ความดี
  พระพุทธเจ้า - คนดี
  คนไม่มีสติ - ความโกรธ
  คนดี - คนเลว
3. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร
  ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น
  คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก
  คนโกรธมีสติ
  ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น
4. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม
  โอ้โฮ! สวยจังเลย
  โธ่! น่าสงสาร
  เอ๊ะ! นั่นใคร
  แหม! ตกใจหมดเลย
5. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด
  คนที่โกรธทุกคน
  คนที่โกรธก่อน
  คนที่โกรธง่าย
  คนที่ไม่โกรธ
6. ข้อใดใช้คำวิเศษณ์
  บ้านนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำ
  ฉันจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของฉัน
  เรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
  ไชโย! พวกเราชนะแล้ว
7. คำในข้อใดต่างจากพวก
  แท็กซี่
  มะพร้าว
  แบคทีเรีย
  เปอร์เซ็นต์
8. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
  รถคันนั้นวิ่งเร็วมาก
  วิทยุเครื่องนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว
  เขาอาบน้ำในห้องน้ำ
  แม่กับป้าไปวัด
9. “ 11.30 น. ” อ่านว่าอย่างไร
  สิบเอ็ดสามสิบ
  สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอ
  สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
  สิบเอ็ดจุดสามสิบ
10. พยางค์ใดไม่เป็นคำ
  ปะ
  จะ
  งะ
  กะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ