แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
  แท็กซี่
  มะพร้าว
  แบคทีเรีย
  เปอร์เซ็นต์
2. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่
  เห็นด้วย เพราะผู้หญิงคือแม่ของเรา
  เห็นด้วย เพราะผู้หญิงต้องทำงานและเป็นแม่ด้วย
  ไม่เห็นด้วย เพราะความสวยงามและความอ่อนหวานสร้างโลกไม่ได้
  ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ชายมีความแข็งแรงกว่า
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงมากที่สุด
  เขาซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาฝากฉัน
  ผู้หญิงอุ้มลูกมานั่งที่ศาลาวัด
  โทรศัพท์มือถือของฉันหาย
  หลักฐานสำคัญคือผมสีดำ
4. เรียงความมีส่วนประกอบอย่างไร
  ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง สรุป
  คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป
  คำนำ เนื้อเรื่อง ข้อคิดเห็น
  เนื้อเรื่อง สรุป ข้อคิดเห็น
5. “ มนตรีเป็นเศรษฐีใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเงินทองมากมาย แต่ชีวิตก็หาได้มีความสุขเขามีแต่โศกเศร้า สุขภาพจึงทรุดโทรมลงเพราะเขาไม่สามารถจะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ ” ข้อความนี้ปรากฏคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกี่คำ
  10 คำ
  9 คำ
  8 คำ
  7 คำ
6. ประโยคความรวมในข้อใด มีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ถ้าเธอไม่ไปก็อยู่บ้านนะ
  กว่าเขาจะมาถึงก็ค่ำมืด
  น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก
  ทั้งพ่อและแม่มีอาชีพค้าขาย
7. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม
  โอ้โฮ! สวยจังเลย
  โธ่! น่าสงสาร
  เอ๊ะ! นั่นใคร
  แหม! ตกใจหมดเลย
8. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด
  ความโกรธ - ความดี
  พระพุทธเจ้า - คนดี
  คนไม่มีสติ - ความโกรธ
  คนดี - คนเลว
9. การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด
  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง
  ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร
  โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร
  คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ
10. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประทับอยู่ในพลับพลา
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตรัสกับผู้นำโครงการ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสวยพระกระยาหาร
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯมีพลานามัยสมบูรณ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ