แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม
  โอ้โฮ! สวยจังเลย
  โธ่! น่าสงสาร
  เอ๊ะ! นั่นใคร
  แหม! ตกใจหมดเลย
2. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
  ความรัก
  ความโกรธ
  ความขาดสติ
  ความเลว
3. ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง
  ขมิ้น ขโมย ขมับ
  บุหรง บุหรี่ บุหลัน
  ละเมิด ละเมียด ละมุน
  บรรลุ บรรยาย บรรเลง
4. “ ฉลองพระองค์ ” หมายถึงสิ่งใด
  ผ้านุ่ง
  กางเกง
  รองเท้า
  เสื้อ
5. หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด
  ฉันบอกให้เธออ่านหนังสือก็ไม่เชื่อ
  เดี๋ยวสอบซ่อมก็ผ่านแล้ว
  เราสอนเลขให้เอาไหมจ๊ะ
  เธอยังมีโอกาสแก้ตัวนะ
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงมากที่สุด
  เขาซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาฝากฉัน
  ผู้หญิงอุ้มลูกมานั่งที่ศาลาวัด
  โทรศัพท์มือถือของฉันหาย
  หลักฐานสำคัญคือผมสีดำ
7. ข้อใดเป็นคำไทยแท้
  เก็บ เต็ม
  เข็ญ เสด็จ
  สำเร็จ ลำเค็ญ
  บำเหน็จ บำเพ็ญ
8. “ ทำไมวินัยต้องตบตาฉันด้วย ”จากข้อความมีความหมายว่าอย่างไร
  วินัยใช้มือตบตาเพื่อน
  วินัยหลอกลวงเพื่อน
  วินัยข่มขู่เพื่อน
  วินัยด่าทอเพื่อน
9. “ พ่อแม่ทำทุกสิ่ง..........ลูก” ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม
  แก่
  แด่
  เพื่อ
  สำหรับ
10. “ มนตรีเป็นเศรษฐีใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเงินทองมากมาย แต่ชีวิตก็หาได้มีความสุขเขามีแต่โศกเศร้า สุขภาพจึงทรุดโทรมลงเพราะเขาไม่สามารถจะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ ” ข้อความนี้ปรากฏคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกี่คำ
  10 คำ
  9 คำ
  8 คำ
  7 คำ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ