รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย อยากทราบว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนมากที่สุด คือประเทศอะไร
  สหรัฐอเมริกา
  จีน
  รัสเซีย
  ญี่ป่ ุน
2. A.T.M. ย่อมาจากอะไร
  Automatic Teller Money
  Automatic Money
  Automatic Teller Machine
  Automatic Machine
3. ยอดเขาโมโกจู อยู่ในจังหวัดใด
  กำแพงเพชร
  นครสวรรค์
  ตาก
  แม่ฮ่องสอน
4. จังหวัดที่เคยมีรถรางเดินประจำนอกจากกรุงเทพฯแล้ว คือที่ใด
  อยุธยา
  สมุทรปราการ
  นนทบุรี
  ลพบุรี
5. จังหวัดอะไรที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงเป็นคนแรกของประเทศไทย
  สระแก้ว
  นครนายก
  นครราชสีมา
  บุรีรัมย์
6. ผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 31 ชื่ออะไร
  พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
  พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
  พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
7. ใครเป็นผู้ให้คติพจน์แก่ลูกเสือว่า “ เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เจ้าฟ้ ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
8. ในฐานะที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ อยากทราบว่า ศีล 5 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บัญญัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามในข้อที่ 4 ได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร
  ห้ามฆ่าสัตว์
  ห้ามลักทรัพย์
  ห้ามพูดปด
  ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น
9. “ มีสีแดงไหลแรง พุ่งออกจากแผลตามจังหวะชีพจร หรือ อาการเต้นของหัวใจ” เป็นเส้นเลือดที่ ออกจากอะไร
  หลอดเลือดแดง
  เส้นเลือดดำ
  เส้นเลือดฝอย
  ถูกทุกข้อ
10. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. คนปัจจุบันเป็น ผบ.ทบ. คนที่เท่าไร
  36
  37
  38
  39
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ