แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สิ่งใดคือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารมากที่สุด
  1 ขนาดของสาร
  2 น้ำหนักของสาร
  3 อุณหภูมิของสาร
  4 ปริมาตรของสาร
2. อาหารในระบบย่อยอาหารที่ถูกย่อยบริเวณกระเพาะอาหารมีความแตกต่างจากอาหารในระบบขับถ่ายที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่หรือไม่ ลักษณะใด
  1 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารมีโมเลกุลใหญ่กว่าอาหารในระบบขับถ่าย
  2 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารถูกเอนไซม์ย่อยให้มีขนาดเล็กลง ส่วนอาหารในระบบขับถ่ายถูกดูดน้ำกลับทำให้เหนียวและแข็ง
  3 ไม่แตกต่างกัน เพราะร่างกายไม่มีระบบที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหาร
  4 ไม่แตกต่างกัน เพราะเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวที่ปากจะเข้าสู่อวัยวะในระบบย่อยอาหารโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอีก
3. คำโฆษณาผงซักฟอกลักษณะใดที่เป็นข้อความเกินจริงมากที่สุด
  1 ยิ่งซักยิ่งขาว
  2 ซักแล้วสีไม่ซีด
  3 ใช้แล้วไม่มีอันตราย
  4 ใช้ได้ดีทั้งน้ำบ่อและน้ำบาดาล
4. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  1 สารประกอบถูกความร้อนหรือผ่านด้วยไฟฟ้าจะได้สารต่าง ๆ กันมากกว่า 1 ชนิด
  2 โลหะทุกชนิดต้องมีสถานะเป็นของแข็ง ส่วนอโลหะมีสถานะเป็นแก๊ส ของเหลวหรือของแข็งก็ได้
  3 โลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวห่างกันมาก ส่วนอโลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวห่างกันน้อย
  4 ธาตุเป็นสารที่มีองค์ประกอบของอนุภาคชนิดเดียวกัน ส่วนสารประกอบมีองค์ประกอบของอนุภาคมากกว่า 1 ชนิด
5. สารละลาย X เป็นของเหลวใส สีฟ้า ถ้าต้องการทราบว่าสารละลาย X มีอะไรเป็นตัวทำละลายต้องแยกสารด้วยวิธีการใด
  1 การกลั่น
  2 การกรอง
  3 การระเหย
  4 การตกผลึก
6. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคืออะไร
  1 ความเข้มข้นของสารเริ่มต้น
  2 อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา
  3 ธรรมชาติของสารเริ่มต้นและผลิตภัณฑ์
  4 ถูกทุกข้อ
7. ประโยชน์ของปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NAHCO3) ด้วยความร้อนคืออะไร
  1 ป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก
  2 ป้องกันการผุกร่อนของหินปูน
  3 ใช้เป็นส่วนผสมในขนมถ้วยฟู
  4 ช่วยในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
8. เมื่อนำอาหารชนิดหนึ่งมาถูกับกระดาษ ผลปรากฏว่า กระดาษโปร่งแสง แสดงว่าอาหารชนิดนนั้ มีสารอาหารประเภทใดเป็นองค์ประกอบอยู่
  1 ไขมัน
  2 โปรตีน
  3 วิตามิน
  4 คาร์โบไฮเดรต
9. สารละลายใดที่คนไทยนิยมนำไปผลิตเป็นสารใช้ทำความสะอาดห้องน้ำหรือเครื่องสุขภัณฑ์
  1 กรดไนตริก
  2 กรดแอซิติก
  3 กรดกำมะถัน
  4 กรดไฮโดรคลอริก
10. เมื่อแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ได้รับความชื้นในอากาศจากเมฆและฝน จะเกิดการรวมตัวเป็นสารใด
  1 กรดไนตริก
  2 กรดไนตรัส
  3 กรดกำมะถัน
  4 กรดไฮโดรคลอริก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ