แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 16 21 18 23 20 25 ...............
  5
  8
  12
  16
2. 2 8 4 6 8 4 ...............
  5
  8
  12
  16
3. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
  23
  20
  17
  15
4. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
  16
  17
  18
  19
5. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
6. 1 3 5 7 9 11 13 ...............
  14
  15
  16
  17
7. 3 6 18 4 7 ...............
  5
  12
  27
  28
8. 3 10 17 24 31 38 45 ...............
  47
  49
  52
  57
9. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
  8
  9
  7
  6
10. 1 5 9 13 17 21 25 ...............
  27
  29
  31
  33
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ