แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
  41
  45
  49
  52
2. 2 5 7 3 6 9 4 7 11 5 8 ...............
  13
  14
  15
  16
3. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
  11
  12
  13
  14
4. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 ...............
  8
  9
  7
  6
5. 3 10 17 24 31 38 ...............
  43
  44
  45
  46
6. 2 8 4 6 8 4 ...............
  5
  8
  12
  16
7. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
  5
  6
  7
  8
8. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
9. 24 8 35 15 46 23 ...............
  48
  51
  53
  57
10. 3 10 17 24 31 38 45 ...............
  47
  49
  52
  57
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ