แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. brick
  ความเสียหาย
  นก
  เรื่อง
  อิฐ
2. suit
  ความกล้าหาญ
  ใบหน้า
  รวดเร็ว
  เหมาะกับ
3. opinion
  ความคิดเห็น
  แห่งชาติ
  ประกาศ
  ความเชื่อ
4. intend
  จอบ
  ตั้งใจ
  ความพ่ายแพ้
  ปริมาณ
5. sail
  กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม
  นับ
  รวมกัน
  แล่นเรือ
6. common
  จำเป็น
  ต้อง
  ร่วมกัน
  สาธารณะ
7. rank
  เคาะ
  ดำเนินการ
  ยศ,ตำแหน่ง
  ส้นเท้า
8. customer
  กระโปรง
  นอกเจากนี้
  แย่ลง
  ลูกค้า
9. elbow
  ข้อศอก
  หนึ่ง
  เนื้อลูกแกะ
  ข้าง
10. coin
  ความขบขัน
  ปกป้อง
  รวมกัน
  เหรียญ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ