แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ready
  คณะกรรมการ
  ท่าเรือ
  พร้อม
  สมัยเก่า
2. pepper
  คนเดียว
  ทำซ้ำ
  พริกไทย
  สระ
3. subtract
   เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
  ที่พัน
  ยอมรับ
  ลบออก
4. usual
  จำเป็นต้อง
  ตามปกติ
  ความล่าช้า
  ปั่น
5. stream
  กระแส
  เล็กน้อย,ไม่มาก
  นักการเมือง
  กล่อง
6. chocolate
  ความแตกต่าง
  ช็อคโกแลต
  แก้ไขปัญหา
  นม
7. already
  กลับ
  น่ากลัว
  ร่วมกัน
  แล้ว
8. theater
  ก่อให้เกิด
  ถั่ว
  โรงละคร
  วันที่
9. thing
  กิโลกรัม
  ทุกที่
  รวดเร็ว
  สิ่ง
10. deep
  กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง 
  ธรรมชาติ
  เย็น
  ลึก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ