แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. deliver
  ก่อให้เกิด
  ซ่อมแซม
  นำส่ง
  วิ่ง
2. wrongdoing
  การกระทำผิด
  ไวยากรณ์
  เนื้อ
  การควบคุม
3. reasonable
  การแต่งงาน
  บ่อย
  แร่ธาตุ
  สมเหตุสมผล
4. seem
  คูณ
  ดูเหมือน
  คนโง่
  บางคน
5. humorous
  เงิน
  ตลก
  ความดัน
  ประตู
6. frightening
  กลับ
  ชายฝั่ง
  น่ากลัว
  แล้ว
7. choose
  กลวง
  นักเรียน
  รวดเร็ว
  เลือก
8. cake
  เค้ก
  ลุง
  บรรยาย
  เครื่องบิน
9. soul
  จิตวิญญาณ
  สดใส
  เทียม
   ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
10. their
  ของพวกเขา
  ใส่กุญแจขังไว้,กุญแจ
  นำมา,พาไป,ยึด,ถือ
  ขอบ,ริม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ