แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การขับรถสวนทางกันข้อใดถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
  ในทางเดินรถที่แคบให้ผู้ขับขี่รถแต่ละคันลดความเร็วของรถลง เพื่อให้รถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย
  ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน
  ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อให้รถคันที่สวนมาขับผ่านไปได้
2. ทางเดินรถใดเป็นทางโท
  ถูกทุกข้อ
  ทางเดินรถที่มีป้ายหยุด
  ทางเดินรถที่มีป้ายคำว่า “ให้ทาง”
  ทางเดินรถที่มีเส้นหยุดบนผิวทาง
3. การขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ขับแซงขึ้นไปได้เลย
  ให้สัญญาณกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง
  ให้สัญญาณเลี้ยวขวา
  ให้สัญญาณแตรให้รถคันหน้าได้ยิน
4. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
  ทางรถไฟ
  ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร
  ทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจร
  สะพาน
5. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถให้ช้าลงและระวังอุบัติเหตุ
  หยุดรถให้ทางแก่เด็กนักเรียนที่กำลังเดินข้าม
  งดใช้เสียงและก่อให้เกิดเสียงรบกวน
6. รถใดที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
  รถที่มีประตูชำรุด
  รถที่มีโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ
  รถที่มีเสียงแตรดังในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร
  รถที่มีแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี
7. เมื่อปรากฏสัญญาณไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดและเมื่อปลอดภัยและไม่กีดขวาง การจราจรให้ขับผ่านต่อไปได้
  ขับรถผ่านไปได้ตามปกติ
  ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
  ถูกทุกข้อ
8. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  หยุดให้รถแล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน
  ให้ขับรถวนทางขวาของวงเวียน
  ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบวงเวียนด้วยความระมัดระวัง
  ถูกทุกข้อ
9. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามจอดรถ
  ห้ามเข้า
  หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
  ให้รถเดินทางเดียว
10. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ห้ามเดินรถไปทางขวา
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ทางบรรจบกัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ