แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นข้อห้ามของผู้ขับรถ
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถในขณะที่มีอาการง่วงนอน
  ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
  ขับรถแข่งบนท้องถนน
2. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
  ให้เลี้ยวซ้าย
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ถูกทุกข้อ ก. และ ข.
3. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามรถสามล้อผ่าน
  ห้ามรถสามล้อเครื่องผ่าน
  ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
  ห้ามรถจักรยานผ่าน
4. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  ขับรถบนเนินเขา
  ขับรถบนสะพาน
5. การเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
  ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
6. การขับรถสวนทางกันข้อใดถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
  ในทางเดินรถที่แคบให้ผู้ขับขี่รถแต่ละคันลดความเร็วของรถลง เพื่อให้รถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย
  ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน
  ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อให้รถคันที่สวนมาขับผ่านไปได้
7. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ให้เลี้ยวขวา
  ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา
  ให้ขับรถชิดทางด้านขวาของถนน
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
8. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  ถูกทุกข้อ
  ในทางข้าม
  ในที่คับขัน
  ในช่องทางเดินรถเว้นแต่เป็นการหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้ายและไม่ใช่ช่องทางเดินรถประจำทาง
9. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  นำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
  จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและรอจนกว่าจะมีช่างมาแก้ไข
  จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและนำรถยกมาเคลื่อนย้ายภายหลัง
  ถูกทุกข้อ
10. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  เตือนทางลื่น
  ห้ามรถยนต์ทุกชนิด
  ห้ามรถทุกชนิดผ่าน
  ให้ผ่านได้เฉพาะรถยนต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ