แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนั้น
  324
  423
  234
  243
2. ถ้า 3/x = x/27 แล้ว x มีค่าเท่าใด
  9
  18
  27
  40
3. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
4. ในหมวดสังคมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีอาจารย์ประจำหมวด 8 คน และต้องการเลือกหัวหน้าหมวด 1 คน และรองหัวหน้าหมวดอีก 1 คน รวม 2 คน ขึ้นมาเพื่อบริหารหมวด จะมีวิธีเลือกได้กี่วิธี
  48 วิธี
  50 วิธี
  54 วิธี
  56 วิธี
5. กิน : อาหาร
  ดื่ม : น้ำ
  กระหาย : น้ำแข็ง
  ซด : ตัก
  หิว : ข้าว
6. "เวลา : นาฬิกา , น้ำหนัก : ? "
  กรัม
  ลิตร
  ตาชั่ง
  กิโลกรัม
7. นายอุทัยรวยกว่านายสุชิน แต่ไม่รวยกว่านายอุเทน ฉะนั้น
  นายอุเทนรวยกว่านายอุทัย
  นายสุชินจนกว่านายอุเทน
  นายอุทัยรวยกว่านายอุเทน
  สรุปแน่นอนไม่ได้
8. ชายคนหนึ่งขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 45 Km/Hour ไปถึงกลับทันที ขากลับขับด้วยความเร็ว 90 KM/Hour ชยคนนั้นขับรถไป-กลับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กำหนดให้ ระยะทาง กรุงเทพ - ชลบุรี เท่ากับ 90 Km/Hour)
  50 Km/Hour
  60 Km/Hour
  70 Km/Hour
  90 Km/Hour
9. "11, 14, 17, 20, …"
  21
  22
  23
  24
10. "4, 18, … , 100, 180, 294, 448"
  32
  36
  40
  48
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ