แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กรมธรรม์ หมายถึงอะไร
  หนังสือสัญญา
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับกฏหมาย
  ประกันชีวิต
  กรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนา
2. ร้อยกรอง หมายถึงข้อใด
  กลอน
  โคลง
  ฉันทลักษณ์
  คำประพันธ์
3. '' ถอยหลังเข้าคลอง '' หมายความว่าอย่างไร
  หันกลับไปหนแนวเดิม
  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
  อนาคตไม่แจ่มใส่
  ไม่มีความก้าวหน้า
4. ข้อใดเขียนผิด
  สัญประกาศ
  ยติภังค์
  อัศเจรีย์
  นขลิขิต
5. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
  ตัว ขาบ
  ตา ขาบ
  ตะ เข็บ
  ตัว เข็บ
6. คำว่า ''ย้อมแมวขาย'' มีความหมายอย่างไร
  ทำของเลวให้เป็นของดี
  เอาแมวมาย้อมสีขาย
  หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ
  เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
7. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
  เจ็บหนักอาการปางตาย
  คางมีสีเหลือง
  คามมีบาดแผล
  บาดเจ็บเล็กน้อย
8. ข้อใดมีความขัดแย้งกัน
  กระต่ายหมายจันทร์
  หน้าเนื้อใจเสือ
  ศึกเสือเหนือใต้
  สมบูรณ์พูนสุข
9. คำใดไม่ถูกต้อง
  สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด
  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
  มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
10. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
  พระราชปุจฉา
  พระราชปฎิสันถาร
  พระบรมราชโองการ
  พระราชดำรัส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ