แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดแต่งประโยคได้ถูกต้อง
  อาหารเย็นรับประทานอาหารทุกคนพร้อมกัน
  ทุกคนจะร่วมรับปนะทานอาหารเย็นพร้อมกัน
  จะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน
  ทุกคนพร้อมกันร่วมรับประทานอาหารเย็น
2. คำใดเขียนผิด
  สะบู่
  สะบัด
  สะดุด
  สะอิ้ง
3. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
  ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ
  หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ
  ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
4. '' ฆาตการสุดโหด '' หมายความว่าอย่างไร
  ฆ่าแล้วทิ้ง
  ฆ่าอย่าวสมแค้น
  ฆ่าอย่างทรมาน
  ฆ่าไม่เลือก
5. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
  ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์
  ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ
  ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย

6. ข้อใดอ่านผิด
  ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประ-เทด
  ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน
  ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด
  ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
7. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
  โบราณคดี
  วรรณคดี
  สารคดี
  บันเทิงคดี
8. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ
  ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
  บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา
  เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
9. '' โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว '' แสดงความรู้สึกของผู้กล่าวอย่างไร
  ดีใจ
  ตื้นตันใจ
  เสียใจ
  ปลื้มใจ
10. '' ถอยหลังเข้าคลอง '' หมายความว่าอย่างไร
  หันกลับไปหนแนวเดิม
  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
  อนาคตไม่แจ่มใส่
  ไม่มีความก้าวหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ