แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ''ความสุข'' ในความหมายทางธรรม คือข้อใด
  ไม่มีโรคภัย
  ไม่อดยาก
  มีทุกข์น้อย
  ตรงข้ามกับความทุกข์
2. ข้อใดไม่เป็นคำสมาส
  โบราณคดี
  วรรณคดี
  สารคดี
  บันเทิงคดี
3. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการกล่าวว่า '' การกำจัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนย่อมทำไม่ได้ ''
  ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย
  ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศพัฒนา
  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ คนว่างงานและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา
  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
4. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู
  เธออยู่ในชุดสีชมพู
  เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
  เธอสวมชุดสีชมพู
5. คำใดไม่ถูกต้อง
  สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด
  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
  มารยาท อ่านว่ามัน-ระ-ยาด
6. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
  เจ็บหนักอาการปางตาย
  คางมีสีเหลือง
  คามมีบาดแผล
  บาดเจ็บเล็กน้อย
7. ''นอนตาหลับ'' หมายถึง
  สบายตา
  สบายใจ
  สบายอารมณ์
  สบายกาย
8. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ
  ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
  บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา
  เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
9. คนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า พระพุทธสิหิงส์นั้นมาจากลังกาเพราะ
  มีคติเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงส์ปรากฏอยู่แน่นอน ดูได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพฯ
  มีหลักฐานว่าไทยรับพุทธศาสนามาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระพุทธสิหิงส์อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม
  ไม่เชื่อว่าคนไทยสมัยโบราณสามารถสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธสิหิงส์ได้
  ไทยรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช
10. '' ฆาตการสุดโหด '' หมายความว่าอย่างไร
  ฆ่าแล้วทิ้ง
  ฆ่าอย่าวสมแค้น
  ฆ่าอย่างทรมาน
  ฆ่าไม่เลือก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ