แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. www ย่อมาจากอะไร
    Worjd Wide Web
    World Wide Web
    Word Wlde Web
    Wold Wlde Web
2. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า
    LAN
    Line
    Network
    WAN
3. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด
    กลุ่มสถาบันการศึกษา
    กลุ่มองค์กรอื่น ๆ
    กลุ่มองค์กรทหาร
    กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป
4. ข้อใดเป็นการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดย Remote Login
    Telnet
    WAIS
    Gopher
    FTP
5. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
    องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
    เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
    เป็นวงจรไฟฟ้า
    เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
6. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
    www.ict.go.th
    www.cict.go.th
    www.mict.go.th
    www.ictm.go.th
7. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
    flash drive
    SSD
    Memory Card
    Hard disk
8. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าจะสร้างภาพเพื่อพิมพ์เป็นนิตยสารจะใช้ Mode ใด
    RGB Color
    CMYK Color
    Grayscale
    Bitmap
9. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
    Alt + P
    Ctrl + C
    Ctrl + v
    Alt + F
10. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี
    โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
    โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
    ยูทิลิตี้โปรแกรม
    โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ