รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
2. จังใดที่ไม่ใช่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของ คลช
  ตราด
  ตาก
  สระแก้ว
  ชลบุรี
3. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
4. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี นายก และครม ตามมาตราใด
  17
  18
  19
  20
5. ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของ ศธ. หมายถึงข้อใด
  2557 - 2558
  2558
  2558-2559
  2552-2561
6. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  58
  59
  60
  61
7. จากการประเมินของ wef เมื่อปี 2556 ด้านประถมศึกษาไทยอยู่ลำดับที่เท่าไรของอาเซียน
  3
  5
  7
  9
8. หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
  เซ ยอง ซอก
  เชง ยอง ซอก
  ชิม ยอง ซอก
  เช ซอก ยอง
9. สมาชิกสภา อบต. เทศบาล ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 มีกี่คน
  10 - 12
  12 - 10
  12 - 15
  12 - 50
10. คสช.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ตามข้อใด
  2.575 ล้านบาท
  2.575 ล้านล้านบาท
  2.757 ล้านล้านบาท
  2.577 ล้านล้านบาท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ