รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557 มีจำนวนกี่คน
  32
  34
  36
  38
2. กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาร ปี 2558 มากที่สุด
  กลาโหม
  มหาดไทย
  ศึกษาธิการ
  วิทยาศาสตร์ฯ
3. ธรรมนูญปกครองประเทศ ฉบับชั่วคราว 2557 โดย คสช.มีสูงสุดกี่มาตรา
  47
  48
  50
  51
4. ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช กำหนดให้ ป 4-6 ต้องปลูกฝังข้ดใดบ้าง
  1 3 8
  6 10 12
  3 6 9
  2 4 11
5. วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  58
  59
  60
  61
6. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 คศ 2016 ที่ประเทศใด
  สเปน
  ญี่ปุ่น
  บราซิล
  อิตาลี
7. นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกคนที่เท่าไรของประเทศไทย
  26
  27
  28
  29
8. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ 2558 มีใครเป็นประธาน
  ปลัด ศธ
  ผช รมว ศธ
  รมว ศธ
  เลขา สพฐ
9. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ปี 2018 แข่งที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
10. ใครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลว 26 พ.ย. 2557
  นายสมโภชน์ คำลอย
  นายตวง อันทะไชย
  นางสิริกร มณีรินทร์
  นายกมล รอดคล้าย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ