แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้านในถูกเคลือบด้วยสารอะไร
  ก๊าซเฉื่อย
  สารปรอท
  สารฟอสเฟอร์
  อาร์กอน
2. ปัจจุบัน ฟิวส์ที่ใช้ทำด้วยอะไร
  ตะกั่ว
  ทองแดง
  ดีบุก
  ดีบุกผสมตะกั่ว
3. คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์ มีหน้าที่อะไร
  จุดระเบิด
  เปิดไอดีเข้ากระบอกสูบ
  ผสมไอน้ำมันกับอากาศ
  อัดอากาศให้ร้อนจัด
4. คีม ที่นำมาใช้ในงานไฟฟ้า ชนิดใดดีที่สุด
  ปากคม
  มีปากจิ้งจก
  มีขาโค้ง
  ด้ามมีฉนวนหุ้ม
5. กำลัง 1 กำลังม้า (H.P.) เทียบได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
  100 W
  550 W
  746W
  2.0 โอห์ม
6. ในอากาศรอบตัวเรา มีแก๊สอะไรมากที่สุด
  ออกซิเจน
  ไนโตรเจน
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนอกไซด์
7. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
  ทองเหลือง
  เงิน
  ทองแดงผสม
  เหล็กหล่อ
8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน
  ติดไฟได้ง่าย
  ช่วยให้ติดไฟ
  มีสภาพเป็นก๊าซ
  มีอยู่ในอากาศประมาณ 20%
9. ไส้หลอดไฟฟ้าธรรมดา ทำด้วยอะไร
  เงิน
  คาร์บอน
  ทังสเตน
  โครเมี่ยม
10. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
  ควบคุมใกล้ชิด
  ตรวจสอบเครื่องมือ
  บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
  แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ