แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่สุขภัณฑ์ของห้องน้ำ
  ที่ปัสสาวะ
  อ่างล้างหน้า
  อ่างอาบน้ำ
  กระเบื้องปูห้องน้ำ
2. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ ข้อใดมาถูกัน
  อำพัน – ขนสัตว์
  พลาสติก – เส้นผม
  แท่งแก้ว – ขนสัตว์
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
  ทองเหลือง
  เงิน
  ทองแดงผสม
  เหล็กหล่อ
4. อุบัติเหตุในโรงฝึกงาน มีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
  เครื่องมือ
  เครื่องจักร
  คน
  สิ่งแวดล้อม
5. เหล็กเบา หมายถึงอะไร
  เหล็กกลมกลาง
  เหล็กตัน
  เหล็กเต็มขนาด
  เหล็กไม่เต็มขนาด
6. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
  ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
  ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
  ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
  ถูกทุกข้อ
7. ประชาชนใช้หลอดนีออนกันมากเพราะอะไร
  ให้แสงสว่างนวล
  กินไฟฟ้าน้อย
  มีแบบให้เลือกหลายแบบ
  ถูกทุกข้อ
8. การใช้ค้อนที่ถูกต้อง ควรจับอย่างไร
  ค่อนไปทางปลายด้าม
  กลางด้าม
  ค่อนไปทางหัวค้อน
  จับอย่างไรก็ได้ตามสะดวก
9. พลังงานศักย์ มีอยู่ในข้อใด
  ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้
  รถกำลังแล่น
  ลมพัด
  เด็กกำลังวิ่ง
10. อิฐบล็อก มีขนาดเท่าใด
  กว้าง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 19 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 20 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ