แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การใช้ค้อนที่ถูกต้อง ควรจับอย่างไร
  ค่อนไปทางปลายด้าม
  กลางด้าม
  ค่อนไปทางหัวค้อน
  จับอย่างไรก็ได้ตามสะดวก
2. เปลวไฟ ชนิดใด เหมาะแก่การเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด
  เปลวลด
  เปลวเพิ่ม
  เปลวกลาง
  ข้อ ก. และ ข.ถูก
3. การเปิดวาล์วของท่ออะเซทิลิน ควรเปิดกี่รอบ
  ½ - 1 รอบ
  1 – 2 รอบ
  2 – 3 รอบ
  เปิดจนหมดเกลียว
4. อะไรคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า
  ตาอักเสบ
  ไฟฟ้าดูด
  แผลพุพอง
  ถูกทุกข้อ
5. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
  3.00 เมตร
  4.00 เมตร
  5.00 เมตร
  6.00 เมตร
6. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี
  จับลวดได้หลายขนาด
  ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้
  ถูกทุกข้อ
7. ตะกั่วบัดกรี มีส่วนผสม 40/60 หมายถึง
  ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60%
  ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60%
  โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 ส่วน
  โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 ส่วน
8. คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์ มีหน้าที่อะไร
  จุดระเบิด
  เปิดไอดีเข้ากระบอกสูบ
  ผสมไอน้ำมันกับอากาศ
  อัดอากาศให้ร้อนจัด
9. ลวดในเตารีดไฟฟ้า ทำด้วยขดลวดอะไร
  นิโครม
  นิเกิล
  ทองแดง
  ทังสเตน
10. มาตรฐานของลวดเชื่อมไฟฟ้า ระบบใดนิยมใช้กันมากที่สุด
  AWS
  DIN
  VIS
  TIS
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ