คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. earrings
  การตี,การทุบ,การตอก
  เกาะ
  ตุ้มหู
  ลิงชิมแพนซี
2. join
  ตรงไป
  ไปเสีย,ไป,จากไป
  เชื่อม,ติด,ต่อ
  หายใจเข้า
3. in time
  ดึงดูด,จูงใจ,มีเสน่ห์
  เมื่อถึงเวลา, ทันเวลา
  ใส, ไม่มีฝุ่น,ไร้มลทิน
  หัวใต้ดินของต้นไม้จำพวกหัวหอม
4. telegraph
  สหรัฐอเมริกา
  พจนานุกรม
  เครื่องส่งโทรเลข
  โดยแท้จริง
5. upstairs
  หลานสาว
  ชั้นบน
  ประเทศ,ชาติ,อาณาเขตของประเทศ
  เมื่อถึงเวลา, ทันเวลา
6. famous
  กิจกรรม,การเคลื่อนไหว
  มีชื่อเสียง,โด่งดัง
  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์โดยทั่วไป
  วันที่,วันเดือนปี
7. shorter
  สั้น, เตี้ย,ต่ำ
  ลงบันได,ลงชั้นล่างไป
  รอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบๆ
  การขนส่ง,การนำส่ง
8. cook
  ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร
  ไม่เคย
  ตลาดน้ำ
  มีลมพายุ,มีมรสุม
9. danger
  ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า
  อันตราย,ความไม่ปลอดภัย
  ทางสี่แยก
  ระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
10. vet
  ห้องสมุด
  บัตร, นามบัตร,การ์ด,บัตรเชิญ
  เพื่อนร่วมชั้น
  สัตวแพทย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ