วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องมีที่ใช้วัดความกดดันของอากาศเรียกว่าอะไร
  เทอร์มอมิเตอร์
  บารอมิเตอร์
  ไฮโกรมิเตอร์
  แอนนิโมมิเตอร์
2. คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคในข้อใด
  โลหิตจาง
  เหน็บชา
  คอหอยพอก
  ตาบอดกลางคืน
3. ข้อใดเรียงลำดับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบการย่อยอาหารได้ถูกต้อง
  ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก
  ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
  ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร
  ปาก ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่
4. ยาปราบศัตรูพืชจะมีเครื่องหมายใดติดที่ฉลาก
  รูปแก้วที่หงายขึ้น
  รูปกะโหลกไขว้
  รูปเปลวไฟ
  รูปร่ม
5. วิชาแบ่งพืชออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ดาวเรือง
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กล้วย ไผ่ พุทธรักษา
เกณฑ์ที่วิชาใช้ในการจำแนกพืชทั้งสองกลุ่มคือข้อใด
  พืชมีดอก กับพืชไร้ดอก
  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว กับพืชใบเลี้ยงคู่
  พืชที่รับประทานได้ กับพืชที่รับประทานไม่ได้
  พืชที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ กับไม่อาศัยเพศ
6. ยาบ้าเป็นสารเสพติดประเภทใด
  กดประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
7. ข้อใดเป็นลักษณะของการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  พยาธิกับคน
  เสือกับกวาง
  เห็ดกับขอนไม้
  แมลงกับดอกไม้
8. ถ้าร่างกายขาดสารอาหารประเภทไขมันแล้วร่างกายจะมีโอกาสขาดสารอาหารในข้อใดอีก
  วิตามินเอ วิตามินบี
  วิตามินบี วิตามินซี
  วิตามินเอ วิตามินอี
  วิตามินซี วิตามินอี
9. ถ้าชาวประมงต้องการออกหาปลาโดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาติควรออกหาปลาในเวลาใด
  ตอนเช้ามืด
  ตอนสาย
  ตอนบ่าย
  ตอนหัวค่ำ
10. มานีแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กบ คางคก ตุ่นปากเป็ด จิ้งจก
กลุ่มที่ 2 ปลาหางนกยูง สุนัข แมว หมู
เกณฑ์ที่มานีใช้ในการจำแนกสัตว์ดังกล่าวคือข้อใด
  แหล่งที่อยู่อาศัย
  การออกลูก
  การสืบพันธุ์
  อาหารที่กิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ