แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โรคสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ นอกจากฉีดวัคซีนป้องกัน เมื่อได้รับเชื้อเหล่านี้ โรคนี้นอกจากติดต่อมายังคนแล้ว ยังติดต่อกับสัตว์ชนิดใด
  "สุนัข,ค้างคาว"
  "โค,กระบือ"
  "แมว,ลิง"
  ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น
2. ที่มีรายงานว่า ลูกที่คลอดออกมาจากแม่ที่เป็นโรคเอดส์ จะเป็นโรคเอดส์ด้วย แสดงว่า
  โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางสายเลือด
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางน้ำนม
  โรคเอดส์เกิดจากยีนส์ที่ผิดปกติ
3. เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อเอาแช่ลงในน้ำกลั่น เซลล์พวกใดจะแตกง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด
  เซลล์พืช เพราะดูดน้ำได้เร็วกว่า
  เซลล์พืช เพราะเยื่อหุ้มเปราะกว่า
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีคลอโรฟีลล์ทำการสังเคราะห์แสง
4. เทน้ำมวล 10 กิโลกรัม 5 องศาเซลเซียส ลงไปในน้ำมวล 100 กิโลกรัม 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมคือ
  7.3 องศาเซลเซียส
  37 องศาเซลเซียส
  73 องศาเซลเซียส
  75 องศาเซลเซียส
5. เมื่อนำแผ่นโลหะ 2 ชนิด จุ่มลงในสารละลายชนิดหนึ่ง แล้วต่อแผ่นโลหะทั้งสองด้วยสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปรากฏว่าเข็มไม่กระดิก นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
  โลหะสองชนิดนั้นไม่นำไฟฟ้า
  สายไฟไม่นำไฟฟ้า
  สารละลายไม่นำไฟฟ้า
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดละเอียดเกินไป
6. green house effect เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดจากการสะสมของก๊าซใดในบรรยากาศเหนือพื้นโลก
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  คาร์บอนไดออกไซด์
  โอโซน
  ไนโตรเจนไดออกไซด์
7. น้ำย่อยอะไมเลสจากน้ำลายสามารถย่อยข้าวที่กินเข้าไปให้เป็นสารใด
  น้ำตาลมอลโทส
  น้ำตาลซูโครส
  น้ำตาลกลูโคส
  น้ำแป้ง
8. ชายคนหนี่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกล้องถ่ายรูป 3 เมตร ถ้าระยะห่างของเลนส์จากฟิล์มมีค่าเท่ากับ 0.2 เมตร ขนาดของภาพที่ตกบนฟิล์มจะมีความสูงเท่าใด
  5 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
9. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
  อุณหภูมิต่ำสุดของสารทุกชนิดคือ -273 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 เคลวิน
  การระบุหน่วยของอุณหภูมิสัมบูรณ์ ห้ามใช้ องศา นำหน้า เคลวิน
  ถูกทุกข้อ
10. สารผสมคู่ใดต่อไปนี้ สามารถแยกออกจากกันได้โดยใช้การกลั่นลำดับส่วน
  ของผสมระหว่างน้ำกับน้ำมัน
  สารละลายระหว่างน้ำกับเอทานอล
  สารละลายระหว่างน้ำกับก๊าซแอมโมเนีย
  มีข้อความที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ