แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากข้อ 33 นักเรียนจะดำเนินการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
  เปลี่ยนโลหะใหม่
  เปลี่ยนสายไฟใหม่
  เปลี่ยนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใหม่
  ทดสอบสารละลายนั้นด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า
2. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลังงานความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในเตาไฟฟ้า 8 แอมแปร์ ความต้านทานของขดลวดในเตาไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ
  26.25 โอห์ม
  18.5 โอห์ม
  14.5 โอห์ม
  6.25 โอห์ม
3. สารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 7 จะมีสมบัติต่างๆดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  เปลี่ยนสีสารละลายเจนเชียนไวโอเลตได้
  ทำปฏิกิริยากับตะกั่วเกิดก๊าซไฮโดรเจน
  มีรสเปรี้ยว และสารละลายนำไฟฟ้าได้
  ทำปฏิกิริยากับหินอ่อนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. ที่มีรายงานว่า ลูกที่คลอดออกมาจากแม่ที่เป็นโรคเอดส์ จะเป็นโรคเอดส์ด้วย แสดงว่า
  โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางสายเลือด
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางน้ำนม
  โรคเอดส์เกิดจากยีนส์ที่ผิดปกติ
5. green house effect เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดจากการสะสมของก๊าซใดในบรรยากาศเหนือพื้นโลก
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  คาร์บอนไดออกไซด์
  โอโซน
  ไนโตรเจนไดออกไซด์
6. เทน้ำมวล 10 กิโลกรัม 5 องศาเซลเซียส ลงไปในน้ำมวล 100 กิโลกรัม 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมคือ
  7.3 องศาเซลเซียส
  37 องศาเซลเซียส
  73 องศาเซลเซียส
  75 องศาเซลเซียส
7. เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อเอาแช่ลงในน้ำกลั่น เซลล์พวกใดจะแตกง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด
  เซลล์พืช เพราะดูดน้ำได้เร็วกว่า
  เซลล์พืช เพราะเยื่อหุ้มเปราะกว่า
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลส
  เซลล์สัตว์ เพราะไม่มีคลอโรฟีลล์ทำการสังเคราะห์แสง
8. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการใช้ฮอร์โมนพืช
  "การได้ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ เช่น ""สุวรรณ 1"""
  การทำองุ่นไม่มีเมล็ด
  การเร่งน้ำยางด้วยอีเทรล
  การทำให้มะม่วงออกนอกฤดู
9. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน
  การแข็งตัวของน้ำเกลือ
  การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงในน้ำ
  การติดไฟของเชื้อเพลิง
  การแยกสลายด่างทับทิมโดยการเผา
10. พืชกินแมลง เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ถูกจัดให้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตใด
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้ย่อยสลาย
  เป็นได้ทั้ง 3 กลุ่ม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ