แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าสังเกตได้ว่าระดับปรอทในบารอมิเตอร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ท่านจะคาดการณ์ได้ว่าอย่างไร
  อากาศจะดีขึ้น
  อากาศจะเย็นลง
  จะเกิดพายุในไม่ช้า
  อากาศจะอบอุ่นขึ้น
2. ภาพจากสิ่งใดเป็นภาพจริง
  แว่นขยาย
  กล้องจุลทรรศน์
  กล้องดูดาว
  เครื่องฉายสไลด์
3. สารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 7 จะมีสมบัติต่างๆดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  เปลี่ยนสีสารละลายเจนเชียนไวโอเลตได้
  ทำปฏิกิริยากับตะกั่วเกิดก๊าซไฮโดรเจน
  มีรสเปรี้ยว และสารละลายนำไฟฟ้าได้
  ทำปฏิกิริยากับหินอ่อนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. เมื่อนำแผ่นโลหะ 2 ชนิด จุ่มลงในสารละลายชนิดหนึ่ง แล้วต่อแผ่นโลหะทั้งสองด้วยสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปรากฏว่าเข็มไม่กระดิก นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
  โลหะสองชนิดนั้นไม่นำไฟฟ้า
  สายไฟไม่นำไฟฟ้า
  สารละลายไม่นำไฟฟ้า
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดละเอียดเกินไป
5. หลอดไฟขนาด 100 W 240 V เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 120 V กระแสที่ไหลผ่านหลอดจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  0.15 A
  0.21 A
  0.32 A
  0.43 A
6. ในการละลายน้ำแข็ง 1 กรัม ให้เป็นน้ำเย็น 0 องศาเซลเซียส งานกลที่ใช้จะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  4.2 จูล
  42 จูล
  80 จูล
  336 จูล
7. ในสารประกอบไนโตรเจนมอนอกไซด์ ประกอบด้วยไนโตรเจนในอัตราส่วน 7:8 โดยมวล ถ้ามีไนโตรเจนและออกซิเจนอย่างละ 10 กรัม ทำปฏิกิริยากันเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ จะมีธาตุใดเหลือและเหลือกี่กรัม
  เหลือไนโตรเจน 1.25 กรัม
  เหลือไนโตรเจน 8.75 กรัม
  เหลือออกซิเจน 1.25 กรัม
  เหลือออกซิเจน 8.75 กรัม
8. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน
  การแข็งตัวของน้ำเกลือ
  การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงในน้ำ
  การติดไฟของเชื้อเพลิง
  การแยกสลายด่างทับทิมโดยการเผา
9. พืชกินแมลง เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ถูกจัดให้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตใด
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้ย่อยสลาย
  เป็นได้ทั้ง 3 กลุ่ม
10. ส่วนที่เราใช้รับประทานของสะตอ คือส่วนใดของพืช
  ผล
  ใบเลี้ยง
  เอนโดสเปิร์ม
  รากอ่อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ