แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  แม่ของฉันซักผ้าขาวทุกวัน
  เด็กเกเรมักถูกทำโทษเสมอ
  เขาทำงานแต่เช้าจนค่ำ
  บ้านที่ทาสีเขียวแก่อมฟ้าหลังนั้น
2. "คำว่า ""ด้วย"" ในข้อใดเป็นคำบุพบท"
  เด็กบุญเกิดไปกับนายทองดีด้วย
  นายทองดีช่วงเหลือเด็กบุญเกิดด้วยใจจริง
  ท่านพระครูเตือนทางทองดีด้วยความหวังดีที่มีต่อเธอ
  ด้วยเหตุที่เขาเป็นคนดี เขาจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้า
3. """เพราะครูไม่......จึงคุมนักเรียนไม่อยู่"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  แข็งแรง
  แข็งข้อ
  เข้มแข็ง
  ขันแข็ง
4. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
  เอาฟ้าดินต่างบ้านชานเรือน
  จากมิติทิพย์ดาวให้ภพไตร
  ให้ซึ้งซาบกาพย์กลอนโคลงฉันท์
  ชาติหน้าน้ำฟ้าเดือนดาวใด
5. พยัญชนะตัวสะกดในข้อใดมีเสียงกับรูปตรงกันทุกคำ
  แม้นชีพปลดปลง
  จงหมั่นชมเชย
  การเดินออกกำลังกาย
  บ้านพักนางกาญจน์
6. """สดับเสียงลิงค่างครางคำรน เหมือนคนกรนโครกครอกทำกรอกตา"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรควบกี่คำ"
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
7. คำใดเป็นคำตายล้วนๆ
  ขโมยงัดบ้านของปราณี
  วิชิตถูกมดกับเจ็บ
  เขานึกถึงประเทศไทย
  ปิดเทอมนี้ฉันกลับบ้าน
8. "คำว่า ""แก่"" ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์"
  ดีแก่มักมีรสขม
  อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว
  เขาให้ความสุขแก่คนทุกคน
  คนอ้วนไม่จำเป็นต้องเห็นแก่กินเสมอไป
9. ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยรูปสระมากที่สุด
  ช่างน่าเกลียดมาก
  ดอกไม้ผลิบาน
  นักปราชญ์ชาวกรุง
  เล่นมากจึงสอบตก
10. ข้อใดเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกริยา
  จ้อยเกิดเป็นลูกชาวนา
  จ้อยเกิดเรื่องชกต่อยกับเด็กวัดพรรคพวกของคุณเฉิด
  ตั้งแต่จ้อยเกิดมาก็ไม่เคยเดินทางไปไหน
  ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เกิดศึกระหว่างไทยกับพม่า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ