แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำใดเป็นคำตายล้วนๆ
  ขโมยงัดบ้านของปราณี
  วิชิตถูกมดกับเจ็บ
  เขานึกถึงประเทศไทย
  ปิดเทอมนี้ฉันกลับบ้าน
2. """สดับเสียงลิงค่างครางคำรน เหมือนคนกรนโครกครอกทำกรอกตา"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรควบกี่คำ"
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
3. จงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสม เขาชอบพูด...........ไม่ตรงไปตรงมา
  เล่นหัว
  เล่นตัว
  เล่นลิ้น
  เล่นหูเล่นตา
4. ข้อใดเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกริยา
  จ้อยเกิดเป็นลูกชาวนา
  จ้อยเกิดเรื่องชกต่อยกับเด็กวัดพรรคพวกของคุณเฉิด
  ตั้งแต่จ้อยเกิดมาก็ไม่เคยเดินทางไปไหน
  ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์เกิดศึกระหว่างไทยกับพม่า
5. ข้อใดเขียนผิดทั้ง 2 คำ
  นัยน์ตา ดำรง
  สังวาล สิงโต
  อวสาน สถิต
  ธุดงค์ ไตรรงค์
6. เหตุการณ์ตอนใดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิ เสริมสร้างความรักชาติ
  ตอนนางบิฮูหยินกระโจนลงบ่อน้ำตาย
  ตอนเล่าปี่ทำโกรธและทิ้งอาเต๊าลงกับพื้นและด่าว่า
  ตอนโจโฉสั่งไม่ให้ทหารเอาเกาทัณฑ์ยิงจูลิ่ง
  ตอนโจโฉสรรเสริญจูล่งว่า ทหารคนนี้มีอำนาจประดุจเสือ
7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุด
  ดื่มนมก่อนนอนทุกวัน
  อย่าเห็นแก่ตัวมันทะนงตน
  แหวนเพชรเจ็ดกะรัตแปดวง
  จะเด็ดดอกไม้ป่าสักหน่อย
8. ข้อความใดมีการใช้โวหารเปรียบเทียบต่างจากข้ออื่น
  คือจวักตักข้าว ห่อนรู้รสแกง
  ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ
  กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ ในกรรณ
  เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม้มาบัง
9. ข้อใดมีคำซ้อน
  เด็กไม่สบายมักจู้จี้
  ดอกไม้สีเหลืองๆ
  ผ้าผืนนี้สีกะดำกะด่าง
  เด็กดีต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ
10. "ข้อใดมีจำนวนคำเป็นคำตาย เท่ากับข้อความต่อไปนี้ ""แมวเปิดกล่องฟรุ้ตเค้ก"""
  ไม้สักที่เชียงใหม่
  สมชาติรักสนุก
  อย่าวิ่งขึ้นวิ่งลง
  สุนัขกัดหนูตาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ