แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. """เพราะครูไม่......จึงคุมนักเรียนไม่อยู่"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  แข็งแรง
  แข็งข้อ
  เข้มแข็ง
  ขันแข็ง
2. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  งาช้างสามกิ่งได้มาจากช้างป่าสองเชือก
  แหสามปากวางทับอยู่บนซอสามคัน
  อ้อยต้นนี้ตัดด้วยมีดเล่มใหญ่
  ปี่สามเลาใช้บรรเลงเพลงพร้อมระนาด 3 ราง
3. ข้อความใดมีการใช้โวหารเปรียบเทียบต่างจากข้ออื่น
  คือจวักตักข้าว ห่อนรู้รสแกง
  ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ
  กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ ในกรรณ
  เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม้มาบัง
4. "ข้อใดมีจำนวนคำเป็นคำตาย เท่ากับข้อความต่อไปนี้ ""แมวเปิดกล่องฟรุ้ตเค้ก"""
  ไม้สักที่เชียงใหม่
  สมชาติรักสนุก
  อย่าวิ่งขึ้นวิ่งลง
  สุนัขกัดหนูตาย
5. คำใดเป็นคำตายล้วนๆ
  ขโมยงัดบ้านของปราณี
  วิชิตถูกมดกับเจ็บ
  เขานึกถึงประเทศไทย
  ปิดเทอมนี้ฉันกลับบ้าน
6. ข้อใดใช้คำได้เหมาะสม
  เจ้าอาวาสกำลังทำวัตร
  พระองค์เจ้าสวรรคตเมื่อเช้านี้
  พระสงฆ์มีราชหัตถเลขามายังโยมแม่
  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีเสด็จสวรรคตแล้ว
7. จงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสม เขาชอบพูด...........ไม่ตรงไปตรงมา
  เล่นหัว
  เล่นตัว
  เล่นลิ้น
  เล่นหูเล่นตา
8. ข้อใดมีคำซ้อน
  เด็กไม่สบายมักจู้จี้
  ดอกไม้สีเหลืองๆ
  ผ้าผืนนี้สีกะดำกะด่าง
  เด็กดีต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ
9. """ให้หวาดหวั่นครั่นคร้ามฤทัยนัก เปรียบพยัคฆ์เห็นพระยาราชสีห์"" ข้อความนี้มีรูปที่เป็นอักษรนำกี่คำ"
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
  5 คำ
10. """หล่อนชอบเดิน.........ธรรมชาติยามเย็น"" คำใดควรเติมลงในช่องว่าง"
  ชม
  ชื่นชม
  เชย
  ชมเชย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ