ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 39 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1001012
  1001112
  1000012
  1000102
2. 1011011012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  365
  370
  384
  391
3. 222 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  111001002
  110010102
  101110102
4. 110110102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  264
  231
  218
  197
5. 11011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  159
  135
  117
  108
6. 365 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1011011012
  1111011012
  1010011012
  1000101012
7. 10010002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  72
  65
  42
  38
8. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
9. 10011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  46
  56
  66
  76
10. 268 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000011002
  1110010002
  1100101002
  1011101002
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ