ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 110112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  23
  25
  27
  29
2. 268 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000011002
  1110010002
  1100101002
  1011101002
3. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
4. 378 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  30
  31
  32
  33
5. 1278 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10101102
  11101112
  10110112
  10101112
6. 10012 + 110112 มีค่าเท่าไร
  1000102
  1001002
  1010002
  1100002
7. 67 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  101110102
  10010002
  10011112
  10000112
8. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
9. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
10. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานแปด
  145
  146
  147
  148
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ