ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
2. 1012*1112 มีค่าเท่าไร
  1100012
  1011002
  1000112
  1001012
3. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
4. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
5. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
6. 248 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  10
  20
  30
  40
7. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
8. 197 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  110001012
  100110002
9. 378 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  30
  31
  32
  33
10. 110110102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  264
  231
  218
  197
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ